Sezer'den 'dirençli yapı' uyarısı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaya işaret ederek, ekonominin dış piyasalardan kaynaklanabilecek olumsuz gelişmelere karşı daha dirençli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaya işaret ederek, ekonominin dış piyasalardan kaynaklanabilecek olumsuz gelişmelere karşı daha dirençli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Sezer, Türkiye Ekonomi Kurumu'nca düzenlenen 'Uluslararası
Ekonomi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, küreselleşmenin yoksulluk ve gelir dağılımındaki dengesizliklere, bunun da organize ve terör suçlarındaki artışa yol açtığına dikkat çekti. Küresel rekabet baskısının ve buna bağlı olarak karar ve üretim süreçlerinin büyük hız kazandığına işaret eden Sezer, bu süreçlerin iyi yönetilmesinin önemine vurgu yaptı.
'2001 krizi sonrası başarı var'
Sezer, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde, iyi yetişmiş insan gücüne, makroekonomik istikrara ve etkin işleyen bir piyasa düzeneğine, gelişmiş bir teknolojik ve ticari altyapıya sahip olan, pazarın değişen ve gelişen beğenilerini yakından izleyen ve küresel değerleri benimseyen ülkeler öne çıkacak. Bu yöndeki dönüşümleri gerçekleştiremeyen ülkelerin yalnızlaşması da kaçınılmaz olacak."
1990'lı yıllarda izlenen politikaların, finans sektörü ve kamu maliyesinin güçlenmesini ve finansal istikrarın oluşumunu engellediğini söyleyen Sezer, 2001 krizinden sonra uygulanan program sürecinde, makroekonomik göstergelerde önemli bir iyileşme elde edildiğini söyledi. Sezer, "Geçtiğimiz aylardaki gelişmeler, ekonominin dış piyasalardan kaynaklanabilecek olumsuz gelişmelere karşı daha dirençli bir yapıya kavuşturulmasının ne denli önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.
Sezer, "Geçmiş deneyimlerin de ortaya koyduğu gibi, yalnızca kısa dönemli yaklaşımlar yerine, orta ve uzun erimli politikaların benimsenmesi, sorunların kalıcı biçimde çözülebilmesi yönünden önemlidir" dedi.
9. plana destek verdi
Dokuzuncu Kalkınma Planı'na da değinen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, orta erimli vizyonun "İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" olduğunu vurguladı. Sezer, hedeflerinin AB üyelik süreciyle bağdaştığını vurgularken şunları söyledi: "Avrupa ile Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya arasında önemli bir köprü, enerji terminali, denge odağı konumundaki Türkiye'nin AB'ye üyeliği, bulunduğu bölge yönünden de önem taşıyor. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye, AB ile bütünleşirken, bölgesindeki ekonomik gelişme ve demokratikleşme sürecinde yol gösterici rol oynayacaktır."
Küresel ortamda, gelir dağılımında dengesizliklerin artmasıyla birlikte,
uyum sorunları ortaya çıktığını anlatan Sezer, "Bu ortamda, suç örgütlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanarak uluslararası ve organize biçimde etkinlikte bulunmaları, başta terör olmak üzere örgütlü suçlarda bir artış eğilimine yol açmaktadır" dedi.