SGK Başkanı göreve 'statüko'dan başladı

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevine 21 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan Emin Zararsız, yayımladığı mesajda, “Günümüzde artık kamu yönetimi statükodan uzak ve dinamik olmak zorundadır. Vatandaş memnuniyetine odaklı, günün değişen ve gelişen şartlarına göre yol gösterici, etkin, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, insan odaklı olmak modern ve çağdaş kamu idarelerinin vazgeçilmez ilkeleridir” dedi.
Yeni SGK Başkanı, görev başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında şunları da kaydetti: 

Aktüeryal yapı güçlenmeli
“Sosyal güvenlik sisteminin etkililiğini artırmak amacıyla aktüeryal yapının güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, yapısal ve kurumsal çabaların artırılması, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, kurumlararası işbirliği ve denetimlerin artırılarak kayıt dışıyla mücadele edilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılması, hizmet verdiğimiz kesimler arasında toplumsal diyalogun geliştirilmesi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması başlıca hedeflerimiz olacaktır.” (aa)