SGK hekimleri online takibe aldı

ADANA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hekimleri elektronik ortamda yakın takibe aldı. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan Çağıl, “Bir hekimin günde kaç kişiye, hangi ilaçları yazdığını, bu ilaçların hangi eczanelerden alındığını ‘elektronik takip’ sistemiyle tespit edebiliyoruz” dedi.

Eski sistem yeterli değildi
Çağıl, sağlıkta suiistimal örneklerinin her dönemde gündeme geldiğini, bu nedenle Genel Sağlık Sigortası kapsamında bedelini ödedikleri hizmetleri çok daha farklı metotlarla incelemeye başladıklarını söyledi.
“Bugüne kadar olduğu gibi faturalar gelsin, faturalar kağıt üzerinden karşılaştırılsın, örnekleme yöntemleriyle denetimler yapılsın” gibi metotlar yerine daha etkin yöntemlere başvurduklarını ifade eden Çağıl, “Bugün kurum olarak, günde ortalama 1.5 milyon kişinin muayene bedelini ödüyoruz. Yine her gün 900 bine yakın kişinin reçete bedelini ödüyoruz. Çok büyük rakamlar bunlar. Bunları siz tek tek oluşturulmuş olan faturalar üzeriden incelemeye kalktığınız zaman hiçbir zaman doğru bir incelemeye ulaşamayız. Örnekleme bugünün şartlarında en iyi inceleme metotlarından biri ancak bununla yetinmiyoruz” dedi.
1 Ekim 2010 itibarıyla hayata geçen yeni sistemle muayene ve reçetelerin elektronik ortamda takip edildiğini kaydeden Çağıl, bir hekimin günde kaç kişiye, hangi ilaçları yazdığını, bu ilaçların hangi eczaneden alındığını online sistemle takip ettiklerini söyledi. 

Kimseyi suçlu görmüyoruz
Çağıl, “Uygulamalarımız yanlış anlaşılmasın. Kimseyi potansiyel suçlu görmüyoruz. Özellikle de hekimlik gibi kutsal bir mesleği yürüten değerli meslektaşlarım için asla böyle bir şey düşünemem. Bizim açımızdan sağlık hizmeti sunucusu birinci derecede hekim olduğu için bu takibi yapıyoruz” deyi konuştu. (aa)


    ETİKETLER:

    Adana