'Sıfır'baraj kaosu!

'Sıfır'baraj kaosu!
'Sıfır'baraj kaosu!
Toplu Sözleşme Yasası'na eklenecek 3 ay 'sıfır' baraj maddesine Türk-İş ve DİSK karşı çıkarken Hak-İş 5 yıl geçerli olmasını istiyor.
Haber: HACER BOYACIOĞLU - hacer.boyacioglu@radikal.com.tr / Arşivi

Görüşmeleri bu hafta Meclis’te sürdürülecek olan Toplu Sözleşme Yasası’na eklenmesi tartışılan düzenleme çalışma hayatını karıştıracak nitelikte. Tartışılan düzenlemeye göre, 3 ay süreyle sendikaların toplu sözleşme yapması için işkolunda yüzde 10 baraj koşulu sıfıra düşürülecek. Bu durumda herhangi bir işyerinde yüzde 50 artı bir çoğunluğunu sağlayan veya işletmelerde yüzde 40’a ulaşan tüm sendikalara toplu sözleşme yapma yolu açılacak. Sendikalar için başka bir koşul aranmayacak. Bu hem işverenin kendi sendikasını kurup toplu sözleşme yapmasına neden olacakken hem de birçok işyerinde çoğunluk tartışması nedeniyle mahkemelik olması sonucunu doğuracak.
Mevcut durumda işkolunda yüzde 10 oranında örgütlenmiş olma toplu sözleşme yapmanın önkoşulu. Bu değişiklik ise sadece bir işyerinde bile çoğunluğu örgütleyen sendikaya 3 yıl süreyle toplu sözleşme hakkı getiriyor. Düzenlemenin yasalaşmasına ise hem işveren hem de Türk- İş karşı çıkarken; Çalışma Bakanlığı halen taraflar arasında uzlaşı temaslarını sürdürüyor.
Çalışma hayatında sendikalılığın temel koşullarını belirleyecek olan sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasasında son haftaya girildi. Ancak henüz sendikalar ve bakanlık arasında bir uzlaşma söz konusu değil. Kulislere yansıyan bilgilere göre ise, sendikal baraj oluşturulmadan önce “üç aylık bir geçiş dönemi” konulması yönünde bir önerge hazırlığı bulunuyor. Buna göre tasarının geçici 6. maddesi görüşülürken; verilecek bir önergeyle 3 ay süreyle işyeri veya işletmelerde çoğunluğu sağlayan sendikalara “yetkili” olarak toplu sözleşme hakkı sağlanmasının önü açılacak. Bu durumda işyerlerinde yüzde 50 artı biri, işletmelerde yüzde 40 çoğunluğu sağlayan herhangi bir sendika, toplu sözleşme yapma yetkisini alabilecek.

3 ay içinde yetkiyi alan 3 sene yetkili olur
Tartışılan ancak sosyal taraflar arasında henüz uzlaşmanın sağlanmadığı bu öneri tasarıya eklenirse; 3 aylık sürede işyerinde çoğunluğu sağlayan her sendika 3 yıl süreyle toplu sözleşme yapma yetkisine kavuşacak. 3 ay içinde kurulan herhangi bir sendika da, bir işyerinde çoğunluğu sağlarsa; toplu sözleşme hakkı için başvurabilecek. Bunun da kaosa yol açacağı belirtilirken; birçok işyerinin de “çoğunluk” tartışması nedeniyle mahkemelik olacağına dikkat çekiliyor. Bu düzenlemeye Türk-İş karşı. Türk-İş konuyla ilgili sorularımıza da “Bu düzenleme çalışma hayatına kaos getirir” görüşünü dile getirerek yanıt verdi. Hak-İş düzenlemeyi desteklerken, işverenlerin de düzenlemeye itiraz ettiği biliniyor.

Sendİkalarda ortak görüş yok!
Sıfır baraj Hak-İş sendikaları için çıkarılıyor
DİSK
Başkanı Erol Ekici, tasarıyla ilgili olarak uzlaşma sürecinde olmadıklarının altını çizerken; 3 ay süreyle sıfır baraj uygulamasının da bazı sendikaları kayırmak için getirildiğini söyledi. Ekici, “Bunların başında da Hak-İş’in medyada örgütlenmek için kurduğu Medya-İş sendikası geliyor. İşkolu barajını aşamadıkları için böyle bir yolla çözmeye çalışıyorlar. Hak-İş’in 3 sendikası bu durumdan etkileniyor. Onları kurtarmaya dönük bir düzenleme” dedi.

Sıfır baraja da, tazminatı kaldırmaya da karşıyız
Türk-İş
üç ay süreyle sıfır baraj konulması uygulamasına karşı çıkıyor. Ayrıca tasarıyla 30 işçi ve daha az çalışanın olduğu işyerlerinde sendikal nedenlerle işten çıkarmada sendikal tazminatın kaldırılmak istenmesi de Türk-İş’in tepkisini çekti. Türk-İş, “sendika kurucusunun sendikanın kurulacağı işkolunda çalışması koşulunun kaldırılması”, “grevde en büyük mülki amirin günlük hayat için gerekli hizmetleri karşılamakla yükümlü olması”nı da istemiyor.

Diğer sendikalar ayrımcı, talebimiz 5 yıl sıfır baraj
Hak-İş
Başkanı Mahmut Arslan da Hak-İş’in 5 yıl süreyle sıfır baraj istediğini belirtti. Arslan, “Biz sıfır barajın tüm sendikalar için uygulanmasını istiyoruz. Aksi takdirde yasa yürürlüğe girdiğinde Hak-İş, DİSK ve Türk-İş’e bağlı 12 sendika yüzde 1 işkolu barajını sağlamadığı için yetkisiz kalacak. Biz ayrım yapmadan sıfır baraj istiyoruz. Ama Türk-İş ve işverenler, 2009’dan sonra kurulan sendikalar için sıfır barajı istemiyor. O zaman ben de onlara ‘Bu ayrımcılık niye’ diye sorarım” dedi.

Önergeyle baraj kademeli yüzde 1, 2 ve 3 Meclis’te Toplu Sözleşme Yasası görüşmeleri sırasında verilecek önergeyle, işkolu barajı kademeli olarak yüzde 3’e çıkarılacak. Verilecek önergeyle tasarının 6. maddesi “Yüzde 3 oranı Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyona bağlı işçi sendikaları için 31/12/2016 tarihine kadar yüzde 1, 31/12/2018 tarihine kadar ise yüzde 2 olarak uygulanır” şeklinde değiştirilecek. Böylece Türk-İş, Hak-İş ve DİSK üyesi sendikalar kademeli geçişten yararlanabilecek.

bigPara.com