Sigara da AB'ye uyacak

Sigaraların üretim ve satış şartları, AB'nin ilgili mevzuatına uygun olarak belirlendi.

ANKARA - Sigaraların üretim ve satış şartları, AB'nin ilgili mevzuatına uygun olarak belirlendi. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (Tütün ve Alkol Kurumu) hazırladığı yönetmelik ile sigara ve tütün ürünlerindeki nikotin, zifir, karbonmonoksit bırakım miktarlarına 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla sınır getirilirken, bu miktarların paketlere yazılması şartı kondu.


Büyütmek için tıklayınız

Ayrıca, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren sigara ve tütün mamullerinde 'light, ultra light, süper light' gibi sınıflandırma yapılamayacak. Yönetmelik, genetik olarak değiştirilsin veya değiştirilmesin tütün yaprağının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile yapılan ve nefesle çekilerek içme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tütün mamullerinin zararlarından korumaya yönelik üretim şekline ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Sınır yoktu
Yönetmeliğe göre, her bir adet sigara için, azami bırakım miktarı, 1 Ocak 2007'den itibaren 12 mg zifir, 1 mg nikotin ve 10 mg karbonmonoksitten fazla olmayacak. Halen sigaralardaki zifir, nikotin ve karbonmonoksit bırakım miktarları konusunda sınır bulunmadığı, bazı sigaralarda zifir bırakım miktarının 18 mg'ye kadar çıktığı belirtildi. Sigaraların zifir, nikotin ve karbonmonoksit bırakımları; zifir için TS ISO 4387, nikotin için TS ISO 10315 ve karbon monoksit için ISO 8454 sayılı standartlara göre ölçülecek. Paketlerin üzerindeki zifir ve nikotin ibarelerinin doğruluğu ise ISO 8243 sayılı standarda uygun olarak onaylanacak. Ölçümler, Tütün ve Alkol Kurumu tarafından görevlendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca yapılacak ya da tasdik edilecek. Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının listesini ve uygulanan kriter ve denetleme yöntemlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) aracılığıyla AB Komisyonu'na iletecek.
Üç uyarı yazısı
Tüm tütün mamulleri birim paketinin üzerinde, açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde devamlı surette olmak üzere 'Yasal uyarı: Sağlığa zararlıdır' ana uyarısı yer alacak. Sigara paketlerinin üzerinde ana uyarı yazısına ek olarak, 1 Ocak 2006'dan itibaren 'Sigara/Tütün içmek öldürür' veya 'Sigara/Tütün içmek öldürebilir' ile 'Sigara/Tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir' şeklindeki iki genel uyarıdan biri ve belirlenen 14 ek uyarıdan biri bulunacak. Böylece uyarı sayısı üçe çıkacak.
Yönetmelik ile getirilen piyasaya arz niteliklerine uymayan ve piyasaya arz edilmiş sigara ve tütün ürünleri, yönetmelik ile verilen başlangıç sürelerinden itibaren bir yıl daha piyasada kalabilecek. Geçiş süresi dışında yönetmelikte belirlenen şartlara uymayan ürün piyasaya sunulmayacak.