Sigara için bir yasak daha

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu, tütün mamulleriyle ilgili olarak basın-yayın organlarında fiyat duyurusu mahiyetinde ilan yayımlanamayacağına karar verdi. Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA - Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu, tütün mamulleriyle ilgili olarak basın-yayın organlarında fiyat duyurusu mahiyetinde ilan yayımlanamayacağına karar verdi. Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tütün mamullerinin fiyat duyurusu ilanların yazılı, görsel ve elektronik ortamdaki basın yayın organlarında yayımlanmasının Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'daki hükme aykırılık oluşturduğuna karar verildi.
Satış noktalarında duyuru yapılacak
Kurul kararında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un basın-yayın organlarında fiyat duyurusu yapılması zorunluluğu getirmediğine işaret edildi. Tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla satış noktalarında asılacak fiyat listeleri konusunda yapılan düzenleme ile kanu hükmünün icra edildiği ifade edildi. Tebliğde ayrıca, tütün mamullerinin piyasaya arz ambalajı üzerine kurumun onayı alınmak kaydıyla fiyat bilgilerinin yazılmasının mümkün olduğu da belirtildi.