Sigara ve içkideki ÖTV'ye AB karıştı

Sigara ve alkollü içkilerle ilgili vergi tartışmaları bitmiyor. Üretici firmaların tepkisine yol açan sigara ve içkilere uygulanan vergiler ve özellikle özel tüketim vergisi, Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşmelerde de gündeme geldi.

ANKARA - Sigara ve alkollü içkilerle ilgili vergi tartışmaları bitmiyor. Üretici firmaların tepkisine yol açan sigara ve içkilere uygulanan vergiler ve özellikle özel tüketim vergisi, Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşmelerde de gündeme geldi. Maliye ile Tarım Bakanlığı bürokratlarının geçen hafta Brüksel'de toplantılar yaptığı AB yetkilileri, Türkiye'de sigara ve içkiye çok yüksek vergi uygulandığını ileri sürdü.
Özellikle ÖTV'nin yüksek olduğundan şikâyet eden AB yetkilileri, bunun yabancı yatırımcıların özellikle sigara sektörüne yatırım yapmasına ve özelleştirmelerle ilgilenmesine engel teşkil ettiğini dile getirdi. Bu arada, içeride de sigara firmalarıyla vergileme konusundaki görüşme sürüyor. Sigara üreticileri, Maliye Müsteşarı Hasan Basri Aktan ve Gelirler Genel Müdürvekili Osman Arıoğlu'na, özel tüketim vergisine ilişkin şikâyetlerini yineledi. Firmalar, görüşmelerde, ÖTV'deki aksaklıkları da dikkate alan yeni sisteme geçilmesini talep etti. Bunun üzerine Türkiye'de sigara üreten firmalardan ÖTV'ye ilişkin önerilerini içeren rapor istedi. Philips Morris, JTİ ve BAT, yeni vergileme sistemine yönelik raporlarını Gelirler Genel Müdürlüğüne sunarken, Tekel'in de 1-2 günde düşüncelerini iletmesinin beklendiği belirtildi.
Sigaracılar ne istiyor?
Sigara firmalarının yeni vergi sistemiyle ilgili talebi de belli olmaya başladı. Philsa, AB sistemine tam uyumdan yana olduğunu, geçici çözüm olarak, süreyle sınırlandırılmak kaydıyla Türk (şark) tipi tütünü koruyucu vergilendirmeye sıcak bakabileceğini belirtti. Şark tipi tütün kullanımında şu an uygulanan üçlü dilim yerine ikili dilim öneren Philsa, ilk dilimdeki yerli tütün oranının da yüzde 80'e çekilmesini istedi. Philsa, şark tipi yaprak tütün oranı yüzde 80'e kadar olan sigaraların yüksek, yüzde 80'in üzerinde şark tipi tütün kullanılan sigaraların ise düşük maktu vergi ile vergilendirilebilmesini istedi. Firmalar, dilim sayısının azaltılması ve ağırlıklı olarak yerli tütün kullanılan sigaraya daha düşük vergi uygulanmasının sorunları büyük ölçüde kaldıracağını da ileri sürüyor.