Sigarada stratejik işbölümü

Tekel, ürettiği sigaralarda standardizasyonu sağlamak için sigara fabrikaları arasında işbölümü yaparak, hangi sigarayı nerede üreteceğini yeniden belirledi.

ANKARA - Tekel, ürettiği sigaralarda standardizasyonu sağlamak için sigara fabrikaları arasında işbölümü yaparak, hangi sigarayı nerede üreteceğini yeniden belirledi. Edinilen bilgiye göre bundan önce çeşitli markaların üretildiği fabrikalarda, üretim planlamasıyla üretilecek markaların belirlenmesinin yanı sıra pazara yakınlık da esas alındı. Fabrikalardaki iş dağılımı, önümüzdeki dönemde özelleştirilmesi öngörülen Tekel'de marka satışının gündeme gelmesi durumunda, bunu da kolaylaştıracak.
Yapılan planlama sonucunda Tekel'in talebi yüksek ürünlerinden 2000 ve 2001 sigaraları, Tekel'in en yeni fabrikası Ballıca'da üretilecek. Bitlis Fabrikası'nda kutulu Maltepe ve uzun Samsun, Tokat Sigara Fabrikası'nda kutulu Maltepe, Maltepe, Samsun ve Bahar üretilecek. İstanbul Fabrikası ise uzun 2000, 216 soft paket, kısa ve uzun Maltepe ile uzun Samsun sigarası üretecek.
Nakliye masraflarını kısmayı planlayan Tekel, bunu da dikkate alarak Bitlis'te üretilecek Maltepe ve Samsun'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ihtiyacını karşılamasını hedefledi.