Sığın ve Altun'a Yapı Kredi'den dava hazırlığı

Yapı ve Kredi Bankası banka iştiraki olan şirketlere ve Çukurova Grubu'na ait şirketlere mevzuata aykırı geçmiş dönemlerde avans adı altında kredi kullandırıldığı gerekçesiyle dönemin yönetim kurulu üyesi Selçuk Altun ve...

İSTANBUL - Yapı ve Kredi Bankası banka iştiraki olan şirketlere ve Çukurova Grubu'na ait şirketlere mevzuata aykırı geçmiş dönemlerde avans adı altında kredi kullandırıldığı gerekçesiyle dönemin yönetim kurulu üyesi Selçuk Altun ve genel müdürü M. Alp Naci Sığın hakkında dava açılmasına karar verdi. Karar YKB'nin önceki gün yapılan olağan genel kurulunda alındı.
Ocak 1999 ile Ekim 2003 tarihleri arasında Bayındırlık İşleri, Akdeniz Marmara Turizm ve Ticaret, Superonline, Enternasyonal Turizm ve Çukurova Havacılık'a kullandırılan bu tür avanslar nedeniyle bankanın uğradığı gelir kaybının 15 Ekim 2004 itibarıyla 59.2 trilyon lira olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Söz konusu usulsüz işlemleri onaylayanların, dönemin yönetim kurulu üyesi Selçuk Altun ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Birol Yücel ile genel müdür sorumluluğu çerçevesinde hareket etmemiş olduğu anlaşılan dönemin genel müdürü M. Alp Naci Sığın olduklarının anlaşıldığı belirtilmiş ve oluşan bankanın zarar ve gelir kayıplarını tazmin amacıyla Altun ile Sığın hakkında dava açılabilmesi
için gerekli kararın verilmesi hususu genel kurula sunulmuştur. Genel kurulca Altun ile Sığın hakkında dava açılmasına karar verildi."
Açıklamada, genel müdür yardımcısı Birol Yücel, yönetim kurulu üyesi olmadığı için müteselsilen sorumluluğu nedeniyle aleyhine dava açılmasının yönetim kurulu tarafından daha önce kararlaştırıldığı bilgisi de verildi.
İbra kararları da kaldırıldı
YKB açıklamasında ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu temsilcileri (Sınai ve Mali Yatırımlar Holding ve Çukurova Holding ortaklık haklarını ve TMSF'nin bankadaki ortaklık payını temsil eden) tarafından verilen önerge ile banka zararına sebebiyet verdikleri denetçi raporları ile belirlenen Selçuk Altun ve yönetim kurulunun doğal üyesi de olan M. Alp Naci Sığın'ın 1999, 2000, 2001, 2002 ve 2003 yılı faaliyetleri ile ilgili genel kurul toplantılarında alınan ibra kararlarının kaldırılarak, mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasının genel kurulun onayına ayrı ayrı sunulduğu ve genel kurulca kabul edildiği de vurgulandı.