Sigortacılar akademili oluyor

Sigorta sektörü her yıl reel olarak büyürken, yeni ihtiyaçları da oluşuyor ve bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni kurum ve kuruluşlar gündeme geliyor.

Sigorta sektörü her yıl reel olarak büyürken, yeni ihtiyaçları da oluşuyor ve bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni kurum ve kuruluşlar gündeme geliyor. Bu yeniliklerden biri de sektöre kaliteli işgücü yetiştirmek üzere kurulan Eurotime Sigorta Eğitim Akademisi. Türkiye'de ilk özel sigorta eğitimi verecek olan Eurotime Sigorta Eğitim Akademisi'nin Genel Müdürü Süha Görenli, son yıllarda yabancı sigorta şirketlerinin pazar arayışlarının, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa Birliği yolunda ilerleyen Türkiye'ye yoğun ilgiyi artırdığını söyledi.
Bu gelişmenin sigorta sektöründe ustadan çırağa öğreti anlayışının son bulması zorunluluğunu doğurup eğitimi şart kıldığını belirten Süha Görenli, "Sigorta sektörüne yüzde 60 oranında yabancı sermaye akışını sağlayan bu ilgi yeni oluşumları da beraberinde getirdi. Eurotime Sigorta Eğitim Akademisi, sektörde yetişmiş eleman açığını kapatmak ve sektörün layık olduğu yere ulaşmasını sağlamak için kuruldu. Sektörün akademik bir bütünlük kazanmasını sağlayacak, uluslararası arenada rekabet şansını artıracak bir eğitim kurumuna ihtiyacı var" dedi.
Eğitimler uzmanlardan
Görenli, içe dönük ve sadece ulusal alanda faaliyet gösteren tüm sektörlerin global ekonomilerde rekabet şansını yitireceği bir ortamda Eurotime, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek bu görevi üstlendiğini de ifade etti. Genel müdür Süha Görenli, bu eğitimlerin alanlarında uzman akademisyenler, kariyerlerini tamamlamış üst düzey sigorta şirketi yöneticileri ve sektördeki diğer uzmanlar tarafından verileceğini de belirterek, Eurotime'ın profesyonel eğitmen kadrosu ile sektörün eğitim ihtiyacını giderecek ilk özel girişim olduğunu sözlerine ekledi.
Çalışan sayısı artacak
Türkiye'de sigortacılığın gelişime çok açık olduğunu dile getiren Görenli, "Yabancı yatırımcıların ilgisi bu sebepledir. Şu anda 16 bin 500 olan sigorta sektöründe çalışanların sayısının aynı oranda artacağı ortadadır. Dolayısı ile bu gelişim eğitim ihtiyacının varlığını ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.
Kimlere yönelik
Eurotime Sigorta Eğitim Akademisi'nin tüm branşları kapsayan temel, ileri ve üst düzey sigortacılık eğitimi vereceğini söyleyen Görenli, "Bu eğitimlerden prodüktörler, acenteler, broker'larla sektöre yeni girecek bireysel ve kurumsal girişimciler, sigorta şirketi ve sigorta eksperi çalışanları faydalanacak" dedi.'Hedefiniz büyükse, hizmet kaliteniz yüksek olmalı'
Ankara Sigorta Genel Müdürü Satoğlu, büyük hedefleri bulunan şirketlerin hizmet kalitesinin de yüksek olması gerektiğini belirtti

Ankara Sigorta, müşteri memnuniyetini artırmak ve hasar ödeme altyapısını geliştirmek amacıyla başladığı altyapı çalışmalarını tamamlayarak, firmanın İstanbul'da bulunan bölge müdürlüklerinin hasar birimlerini genel müdürlük çatısı altında topladı. Altyapı çalışmaları sırasında bazı gecikmelerin ortaya çıktığını belirten Yusuf Satoğlu, "Hasar, sigorta şirketlerinin müşterileri ve acenteleriyle buluştuğu noktadır. Ankara Sigorta olarak, 70 yıldır bu buluşmanın gecikmesiz ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak bizim için en önemli hedefti. Ve bu hedefi ileriye götürebilmek için, kritik bir karar alarak İstanbul'daki tüm hasar altyapımızı şirketimiz çatısı altında topladık" dedi.
'Sistem kusursuz çalışıyor'
Yusuf Satoğlu, Ankara Sigorta gibi büyük kurumsal yapılarda, bu ölçüde dev projelerin, prosedürler devam ederken yürütülmesinin gecikmelere ve aksaklıklara da sebep olabileceğini söyleyerek, "Acentelerimiz ve müşterilerimiz, bu dev altyapı projesinin yürütülmesi sırasında gecikmelerle karşılaştı. Ancak tüm sorunları giderdik ve sistemimiz kusursuz çalışıyor. Hasar dosyalarımızı tek merkezde topladığımızdan, hasar geri dönüşlerimiz ve ödemelerimiz son derece hızlandı. 2007 yılına, SFS'in teknoloji altyapısı ile gireceğiz" diye konuştu.


Aviva Hayat ve Emeklilik dünyada 310, Türkiye'de 15 yaşında
Türkiye'de Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik branşlarında faaliyet gösteren Aviva Hayat ve Emeklilik, kuruluşunun 15'inci yılını kutluyor. Dünyanın beşinci, İngiltere'nin ise en büyük sigorta grubu olan ve 310 yıllık bir geçmişe sahip Aviva plc'nin bir kuruluşu olarak 1991 yılında kurulan Aviva Hayat ve Emeklilik, bugün 34 bireysel 3 kurumsal irtibat bürosu ve 1200'ü aşkın çalışanı ile hizmet sunuyor.
Çalışanlar ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamada AvivaArt Sanat Programı için genel müdürlük binasında inşa edilen sanat galerisi Aviva KÜP'ünün açılışı Banu Birecekligil'in eserlerinden oluşan bir sergi ile yapıldı. Açılışta konuşan Aviva Türkiye Murahhas Azası Carl Boehr, "Türkiye pazarına bugünkü olumlu koşullar oluşmadan çok önce girdik, ancak Türkiye'ye olan inancımız tamdı. Başarılarla dolu 15 yıl bu inancımızı kanıtladı" diye konuştu.


Anahtar sözcük ihtiyaç
Ray Sigorta Genel Müdürü Nüzhet Atabek, sigortacılığın gelişiminde anahtar sözcüğün 'ihtiyaç' olduğunu vurguladı. Atabek, "Sektörde büyüme toplumun bilinç düzeyinin yükselmesiyle değil, harcanabilir gelirin ve sigorta ihtiyacının artışı ile gerçekleşiyor. İnsanların daha önceden parası ve sahip oldukları varlıkları yokken sigortaya ihtiyaçları yoktu. Şimdi ise, uzun vadeli ev ve araba kredisi alınabiliyor. İnsanların sahip oldukları mevcut varlıkları arttıkça sigortaya olan talep de bu anlamda artmaktadır" dedi.
Türkiye'de sigorta sektörünün yılda yüzde 20-25 büyüdüğünü ifade eden Atabek, büyüme artışının bireysel ürünlerden kaynaklandığını söyledi. Atabek, harcanabilir gelir arttıkça daha çok varlığın teminat altına alınacağını belirtti.


Süt sığırcılığına sigorta desteği
Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında hayat sigortası yapılan inek sayısı artıyor. Hayvan hayat sigortalarında poliçede yazılı primin yüzde 50'sini devlet karşılıyor

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Kanunu sayesinde 36 şehre dağılmış toplam 359 adet işletmede bulunan 4 bin 820 adet süt ineğinin hayatı artık sigortalı. Devlet destekli hayvan hayat sigortası, ön soykütüğüne ve soykütüğüne kayıtlı süt sığırlarını kapsıyor. Süt sığırları; hayvan hastalıkları, gebelik, doğum, cerrahi müdahale, kaza, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenme, doğal afetler, güneş çarpması, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölümlere ve zorunlu kestirmelere karşı sigortalanıyor.
Ödenecek sigorta primi ise günde yarım litre süt fiyatını geçmiyor. Tutarın yarısı Tarım Sigortaları Kanunu uyarınca devlet tarafından karşılanıyor.
Prim ödemeleri taksitle
İşletme sahipleri, primleri yüzde 25'i peşin olmak üzere taksitler halinde ödeyebiliyor. Çiftçilerin, ön soykütüğü ve soykütüğüne kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için TARSİM'e (Tarım Sigortaları Havuzu) sigorta şirketinden birinin acentesine başvurması gerekiyor. Acentenin, TARSİM tarafından yapılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenlemesiyle birlikte, süt sığırları söz konusu hasarlara karşı sigortalanmış oluyor. Tarım sektörünün kalkınması ve ülke ekonomisine istikrarlı katkı sağlayabilmesi amacıyla çıkarılan 14/06/2005 tarihli 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, böylelikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin de yüzünü güldürüyor.


Anadolu Sigorta'da maraton
Anadolu Sigorta düzenlediği toplantılarla, acenteleriyle şirket hakkında görüş alış verişinde bulunuyor. İstanbul'da başlayan Anadolu Sigorta Bölgesel acenteler toplantıları, Batı Anadolu, Marmara ve Akdeniz Bölge Müdürlükleri ve bağlı acentelerinin katılımıyla İzmir'deki toplantıyla devam etti. Toplantı maratonu, Güney, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Karadeniz Bölge Müdürlükleri ile bağlı acentelerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleşen buluşma ile de sona erdi.


Aviva'dan 'Trakya'ya eğitim
Aviva Sigorta Trakya bölgesindeki acentelerine, pazarlama, teknik, hasar, tahsilat ve genel sistem işleyişi konular¦nda tüm gün süren eğitim çal¦şmas¦ düzenledi. İş Geliştirme Grup Başkan¦ Ufuk Ul, İstanbul Bölge Müdürü Özlem Göksel, Tahsilat Müdür Yard¦mc¦s¦ Dilara Çetin ve yetkili personelin verdiği eğitime acenteler büyük ilgi gösterdi. Yetkililer, acente ağ¦n¦ teknik ve pazarlama yönünden güçlendirmek, sat¦ş kanallar¦n¦ etkin kullanabilmek amac¦yla bu eğitimlerin düzenlendiğini belirtti.