Sigortacılar 'kredide sigorta isteğe bağlı olmasın' diyor

Sigortacılar 'kredide sigorta isteğe bağlı olmasın' diyor
Sigortacılar 'kredide sigorta isteğe bağlı olmasın' diyor

TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay, sigortanın kredi üzerindeki risk primini küçülttüğünü belirtti.

Kredi sigortasının tüketiciye sadece maliyet olarak gösterilmemesini savunan sigortacılar, kredi alırken isteğe bağlı sigortanın önünü açan tasarıya karşı

İSTANBUL - Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB), banka kredilerinde tüketicinin isteğe bağlı sigorta yapabilmesini sağlayan kanun tasarısına karşı çıkıyor. 3 Mart 2008’de görüşe açılan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı, son şeklini alarak 24 Nisan 2009’da Başbakanlığa sevk edilmişti.
Söz konusu tasarının 14’üncü maddesinin 17’nci fıkrasında “Krediyi veren, krediyi verip vermemekte serbesttir. Kredinin verilmesi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına bağlanamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır” deniliyor.
Bankalar ya da diğer kredi kuruluşlarınca tüketicilere çeşitli krediler verildiğini belirten TSRŞB, faizin hesaplanmasında üzerinde en çok çalışılan konuların başında da risk priminin geldiğini vurguluyor. Herhangi bir kredi kullanıldığında, bir menkul veya gayrimenkule rehin veya ipotek konması, o kredinin her kayıt ve şartta garanti altında olduğu anlamına gelmiyor. 

Zararın tek telafisi mal sigortası
Krediyle alınan bir otomobil kaza sonucu hurdaya dönüşebilir ya da çalınabilirken, bir gayrimenkul de yangın sonucu yok olabilir veya değerinin önemli bir bölümünü kaybedebiliyor. TSRŞB, bu tip zararları telafi edebilecek tek seçeneğin mal sigortaları olduğunu söylüyor. Yapılan bu tip sigortaların tüketiciye sadece maliyet olarak göstermenin gerçeği yansıtmadığını savunan TSRŞB, “Sigorta sayesinde tüketiciye kredi verilirken hesaplanan risk priminin küçülmesi sağlanıyor. Bu sayede tüketici üzerinde önemli bir yük teşkil eden kredi maliyetleri ise azalıyor” diyor.
Tüketici şikâyetleri incelendiğinde en çok rastlanan durumların başında; yenilenmemiş sigorta poliçeleri yüzünden ev veya araçlarda meydana gelen hasarların konu oluşturduğunu ifade eden TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay, “Eğer  poliçesi yenilenmemişse o zaman tüketici kredi veren kuruluşları ve sigorta şirketlerini sorumlu tutuyor, poliçe vadesinin bittiği ve yenilenmesi gerektiği hususunda söz konusu kuruluşlarca neden uyarılmadığını ileri sürerek şikâyette bulunuyorlar” dedi. Tunçay, bunun sadece ülkemizde gerçekleşen bir uygulama olmadığının da altını çizdi. (Radikal)

Sektörü yüzde 15 kan kaybı bekliyor
Öte yandan, TSRŞB Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Taşkıran da, “Sektörde iki yılda yüzde 15’lik kan kaybına uğrayacağımızı görmek durumundayız” dedi. Taşkıran, bugüne kadar hep Hazine’nin kötü tarifeler yaptığını ve kendilerinin de zarar ettiklerini dile getirdiklerini, ancak şu anda problemi kendilerinde aramanın zamanının geldiğini belirtti. Trafik sigortalarında bir yıl önce kontrollü bir serbest tarifeye geçildiğini hatırlatan Taşkıran, “Sonuçlara bakıldığında, Cumhuriyet tarihinde biriktirilmiş öz varlıklarımızın yaklaşık yüzde 7-8’ini kaybettiğimiz bir yıl yaşadık” dedi.