Sigortacılığa sıkı takip

Hazine'nin hazırladığı ve sigortacılık sektörünü düzenlemeyi amaçlayan Sigortacılık Kanun taslağının, ilgili çevrelerin görüşleri alındıktan ve son şekli verildikten sonra haziran ayında Başbakanlığa gönderilmesi ve yıl içinde yasalaşması planlanıyor.

ANKARA - Hazine'nin hazırladığı ve sigortacılık sektörünü düzenlemeyi amaçlayan Sigortacılık Kanun taslağının, ilgili çevrelerin görüşleri alındıktan ve son şekli verildikten sonra haziran ayında Başbakanlığa gönderilmesi ve yıl içinde yasalaşması planlanıyor.
Tasarı ile düzenlemelere aykırı davranan şirketlere, yöneticisinden acentasına tüm organları için ağır müeyyideler getiriliyor.
Sigortacılık Kanun taslağına göre, sigorta ve reasürans şirketlerinin, yönetim kurulu başkanı başta olmak üzere ilgili mensupları, kendi denetimlerindeki kuruluşa ait para veya varlıkları kendi zimmetlerine geçirmeleri halinde, altı yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacakları gibi kuruluşun uğradığı zararı da tazmine mahkûm edilecekler.
Taslak uyarınca, kanunda gösterilen bilgi ve belgeleri yetkililere vermeyen ya da denetime engel olan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar süreli hapis cezası ve altı milyardan 18 milyar liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, bir yıldan üç yıla kadar süreli hapis ve 12 bin YTL'den az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacak.
Asılsız habere ceza
Kuruluşların itibarını zedeleyecek ya da servetine zarar verebilecek kasten ya da asılsız haber yayanlar için de bir yıldan iki yıla kadar hapis ve altı milyardan 12 bin YTL'ye kadar adli para cezası öngörülüyor. Bu fiil, yazılı ya da radyo, televizyon, video, internet vb yayın araçlarıyla işlenirse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 12 binden 24 bin YTL'ye kadar adli para cezası uygulanacak.
Tasarıya göre denetçiler, şirket ve kişilere ait sırları yetkililer dışında açıklayamayacak, buna uymayanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 12 bin YTL'den 18 bin YTL'ye kadar adli para cezası verilecek. Acentelik yapamayacaklara bu yetkiyi veren sigorta şirketleri hakkında ise 15 bin YTL adli para cezası uygulanacak.
Ruhsatsıza ağır yaptırım
Ruhsatsız broker ve eksperlik, acentelik yapanlara 20 bin YTL adli para cezası uygulanacak.
Taslak uyarınca, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin koşulların oluşması halinde, ortaya çıkan zararların karşılanması amacıyla, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulacak. Sigorta şirketleri, hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından birinde faaliyet gösterebilecek. Ruhsatı iptal edilen şirketler, altı ay içinde portföylerini devretmek zorunda olacak.
Sigortacılığa tahkim komisyonu
Yasa tasarası ile sigorta ettirenle riski üstlenen arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde merkezi Ankara'da olan Sigortacılık Tahkim Komisyonu oluşturması planlanıyor.
Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde sigorta şirketince reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış kabul edilecek. Taslak, sigorta şirketlerinin mali bünyelerine dönük önlemler de içeriyor. Mali bünyesi zayıflayan, özkaynakları asgari özkaynak tutarının üçte birinin altına inen kurumlar hakkında acil iyileştirme planı sunması ayrıca ruhsatlarının iptali ve varlıklarının bloke edilmesine kadar varan önlemler istenebilecek.