Sigortacılık üniversitelinin gözdesi

Sigorta sektörü üniversiteli gençler için umut kapısı oldu. Sektörde çalışmak isteyen üniversiteli gençlerin sayısında yüksek bir artış gözlenirken, sigorta sektöründe satış yapan gençler ise diğer sektörler tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor.

Sigorta sektörü üniversiteli gençler için umut kapısı oldu. Sektörde çalışmak isteyen üniversiteli gençlerin sayısında yüksek bir artış gözlenirken, sigorta sektöründe satış yapan gençler ise diğer sektörler tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor.
Çünkü sigorta poliçesi gibi geleceğe ilişkin bir ürün satan sektörde başarılı olmuş bir elemanın, daha somut hizmet ve mal satılan alanlarda başarıya kolay ulaşacakları düşünülüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ise istihdam açısından ülkeye hatırı sayılır bir katkıda bulunuyor. İki buçuk yıldır hayatımızda olan BES'te, sadece aracı olarak, üniversite mezunu yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor.
Umut kapısı oldu
Sigorta şirketlerinin 12 bin çalışanının yüzde 75'i dört yıllık üniversite ve yüksek lisans, yüzde 10'undan fazlası ise iki yıllık üniversite mezunu. Gelişmiş batılı ülkelerde dahi bu oran ülkemizde olduğu kadar yüksek değil. Sigorta sektörü, üniversite mezunu elemanların istihdamıyla yetinmeyip onları sürekli eğitime tabi tutarak, personel kalitesini yükseltmeye çalışıyor. Son yıllarda gündemde olan BES sisteminde ise aracı olmak için dört yıllık üniversite mezunu olma şartı aranırken, iki yıllık üniversite, hatta lise mezunlarının bile istihdam edilebileceğini savunan görüşler var.
Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz emeklilik şirketi yetkililerinden OYAK Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Dereli, 10 bin olan mevcut bireysel emeklilik aracısının potansiyel müşterilerin tamamına ulaşmak için yeterli olmadığını ve bu sayının artması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bunun için de aracıların bir tüzel kişilik altında veya bağımsız olarak emeklilik şirketine bağlı olarak satış yapabilmesine yönelik birtakım uygulamaları sadeleştirmek ve özellikle aracının bu işten daha iyi gelir elde etmesini sağlamak yönünde vergi uygulamalarında kolaylıklar sağlanabilir.
Bu durumda hem istihdam artışına olanak sağlanmış olacak, hem de sektörün daha hızlı büyümesini sağlayarak kamunun beklentileri daha hızlı karşılanabilecektir." Mevzuatın dört yıllık okul ya da sigortacılık meslek yüksekokulundan iki yıllık mezunları kabul ettiğini belirten Ankara Emeklilik Genel Müdürü Serdar Çıtak ise "Ancak bu mevzuatın yazıldığı noktadaki işgücü piyasasının dinamikleriyle bugünkü işgücü piyasasının dinamiklerinin yeniden gözden geçirilmesi lazım" dedi.
Çıtak, iki yıllık eğitim şartının diğer meslek yüksekokullarını da kapsaması gerektiğini, hatta bu işi meslek olarak kabul etmek isteyen yapısı satıcılık mesleğine uygun lise mezunlarının da mesleğe kazandırılması gerektiğini söyledi.
Genel olarak satış mesleğinde istihdamda istikrarın zor olduğunu vurgulayan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu da satış ekiplerinin sirkülasyonunun yüksekliğine değindi.
Genel müdür Uğurlu, "Bizim, sigorta veya bireysel emeklilik satıcılığını dönemsel bir iş olarak değil, daimi bir meslek olarak benimsemiş insanlara ihtiyacımız var. Bize geleceklerini emanet edenlere yüksek nitelikli bir hizmet sunmamız gerekir. Sektörümüzde çıtayı daha da yükseltebilmenin önşartının, yüksek nitelikli insanlarla çalışmaktan geçtiğine inanıyorum" diye konuştu.'Yol arkadaşınızı dikkatli seçin'
Probil Genel Müdürü Hakan Arıtürk, sigorta şirketlerinin birlikte yürümeyi hedefledikleri yol arkadaşlarını dikkatli seçmeleri gerektiğini belirtti

Probil Genel Müdürü Hakan Arıtürk, yıllardır sigorta şirketlerine hizmet verdiklerini belirterek, başarıyı yakalamak isteyen firmaların kimlerle çalıştıklarını önemsemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Arıtürk, "Batı'yla kıyasladığımızda ülkemizde hem BT sektörü hem de sigortacılık sektörü daha yolun başında sayılır. Dolayısıyla önümüzde uzun bir yolculuk var. Bu, kârlılığa ve daha iyi hizmete doğru yapılan bir yolculuk olarak görülmelidir. Bugüne kadar sigorta sektöründeki başarılı uygulamalarımız müşterilerimize verdiğimiz en büyük güvencedir. Sektörün 10 büyük firmasında toplam 12 projeyi başarı yla tamamladık ve halen iki projeyi de sürdürmekteyiz. Bu yüzden sigortacılar için en doğru yol arkadaşı olduğumuza inanıyoruz" dedi.
Arıtürk, "Sigorta sektöründe iş süreçlerinde teknolojinin en verimli şekilde kullanılması için konusunun uzmanı olan firmalardan yardım alınması tercih edilen bir iş modeli haline geliyor. Gizli maliyetlerden kurtulmanın tek yolu uzman şirketlerle çalışmak. Böylece, daha az maliyetle daha kaliteli hizmet almak mümkün" diye konuştu.


Yöneticiler kaskoyu tartıştı
Kasko, sigorta sektörünün lokomotif branşı. Ancak kaskoda yıllardır önü alınamayan zararlar, sigortacıları zor durumda bırakıyor. Sigortacılar bu branşla ilgili çözüm önerilerini bir panelle dile getirdi

Sigorta sektörünün en çok üretim yapılan branşı olan kaskoda yaşanan olumsuzluklar Sigortacı Gazetesi'nin düzenlediği panelde masaya yatırıldı. Panelin açılış konuşmasını Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Başkanı Hulusi Taşkıran yaptı.
Milli Reasürans Genel Müdürü Cahit Nomer'in yönettiği panelde konuşan şirket temsilcileri şu görüşleri savundu:
Güneş Sigorta Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu: Tarifeleri birlik çatısı altında hazırlayalım
Kaskoda yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için fiyat tarifelerinden başka çözümler de üretilmesi gerekiyor. Ancak bundan tarifelerin göz ardı edilebileceği sonucu çıkarılmamalı. Tarifeler TSRŞB çatısı altında yapılmalı.
AXA OYAK Genel Müdürü Cemal Ererdi: Trafik sigortası primi serbest bırakılmalı
Kaskodaki problem sistemin doğru kurulmaması. Prim-hasar ilişkisi de doğru tanımlanamıyor. İki kaskolu araçtan biri hasarlanıyor. Yüzde 50 hasar iş yapılmaz. Trafik sigortası primleri serbest bırakılmalı.
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su: İndirim yetkileri ortadan kaldırılmalı
Primi belirlerken teminat değil, giderler baz alınmalı ve ortak bir yapı kurularak fiyat politikası belirlenmeli. Kaskoda indirim yetkileri de tamamen ortadan kalkmalı, çünkü verilen indirim zamanla olağan haline geliyor.
Aksigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin: Yeni iş modelleri gelişecek
Hasarsızlık indirimi her yıl tekrarlanan bir af haline geldi. Sigorta şirketleri olarak sürekli ilave teminatlar veriyoruz. Ama bunların sektöre ne kattığı tartışılmıyor. Sektöre yabancı şirketler gelecek ve yeni iş modelleri gelişecek.
Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürü Murat Güvenel: Hasar yüzde 65'i geçmemeli
Bir sigorta şirketinin hasar prim oranı yüzde 65 civarında olmalı. Oysa yüksek hasarlı dönemler sigortacıların hatalı kavramlarla konuşmasına sebep oldu. Yüzde 80 hasar prim oranı bile başarı olarak nitelenir hale geldi.
İsviçre Sigorta Genel Müdürü Murat Balcı: Etkin hasar kontrolleri yapılmalı
Birkaç yıldır şirketlerarası pazar rekabetinde ciroya bağlı liderlik yarışı yaşanıyor. Tüm şirketler bu yarışın içinde. Öncelikle etkin hasar kontrolleri yapmalıyız. Bana kalırsa araçlar değil, aracı kullananlar sigortalanmalı.


SEKTÖRDEN KISA KISA HABERLER
AXA OYAK Sigorta kurumsal vergide sektör lideri
İstanbul'un kurumlar vergi rekortmenleri belli oldu. 50 şirketlik listede elementer branşlardaki sigorta şirketlerinden sadece AXA OYAK Sigorta yer aldı. AXA OYAK, 52 milyon 820 bin YTL'lik beyan edilen gelir ve 15 milyon 846 bin YTL'lik vergiyle İstanbul'da en çok kurumlar vergisi ödeyecek 47'nci şirket oldu. AXA OYAK Sigorta geçen yıl da kurumsal vergilerde ilk 50 arasına giren tek sigorta şirketiydi.
İhlas, DHMİ'nin meydanlarına güvence veriyor
İhlas Sigorta, DHMİ'nin (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) işletmecisi olduğu havaalanları ve meydanlarını bedeni ve maddi hasarlar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence altına aldı. Bu poliçe ile havaalanları İhlas Sigorta tarafından 300 milyon dolara varan bedelle sigortalanarak, oluşabilecek zararlara karşı teminat altına alındı.
Tekstilbank şubelerine Güneş'ten ödül
Güneş Sigorta, Tekstilbank buluşması La Masion Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıda Güneş Sigorta'nın finansal kurum acentelerinden Tekstilbank şubelerinin sigorta performansları değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı. Sigorta üretiminde 2005 yılı hedeflerini gerçekleştiren Adana, Aydın ve Konya şubeleri ödüllendirildi.