Şimşek talimatı verdi, vergi borçlularına yurtdışı yasağı kalktı

Şimşek talimatı verdi, vergi borçlularına yurtdışı yasağı kalktı
Şimşek talimatı verdi, vergi borçlularına yurtdışı yasağı kalktı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in imzasıyla İçişleri Bakanlığı na gönderilen yazıda, yasağın vatandaşın müracaatına gerek kalmaksızın kaldırılması istendi. FOTOĞRAF: İBRAHİM YILDIZ / DHA

Referandumla yurtdışına çıkış yasağının sadece hâkim kararıyla sınırlandırılması hüküm altına alındı. Maliye Bakanı Şimşek de gönderdiği yazıyla vergi borcu nedeniyle çıkış yapamayan 300 bin yasaklıya yurtdışı yolunu açtı

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışı çıkış yasağına ilişkin tahditlerin, yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı kayıtlarından re’sen kaldırılacağını söyledi. Böylece vergi borcu nedeniyle çıkış yapamayan yaklaşık 300 bin kişi Bakan Şimşek’in yazısının ardından izne kavuşmuş oldu. Edinilen bilgiye göre, referandumda kabul edilen anayasa değişikliği ile yurtdışına çıkma hürriyetinin sadece hâkim kararıyla sınırlandırılabileceğinin hüküm altına alınmasının ardından, Maliye Bakanlığı da uygulamaya dönük adımlar attı.
Bakan Şimşek’in imzasıyla İçişleri Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda, yurtdışına çıkış yasağının vatandaşın müracaatına gerek kalmaksızın re’sen kaldırılması istendi. Yazıda, anayasanın yurtdışı çıkış yasağına dayanak oluşturan ilgili maddesinin, Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ‘Vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir’ şeklinde değiştirildiğine dikkat çekildi. Anayasa değişikliğinin halkoylaması ile kabul edildiği ve 23 Eylül 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatılan yazıda, şu görüşlere yer verildi:
“Anayasanın ‘yerleşme ve seyahat hürriyeti’ başlıklı 23’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, vergi borcu nedeniyle mükelleflerin yurtdışına çıkışını engelleyen yasal düzenlemeye mesnet teşkil eden ‘vatandaşlık ödevi’ ibaresi, yurtdışına çıkma hürriyetini sınırlandıran sebepler arasından çıkarılmış ve suç soruşturması veya kovuşturması sebepleriyle yurtdışına çıkma hürriyetinin hâkim kararıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, vergi dairelerince 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı kanunun 36/A maddesi gereğince yurtdışı çıkış tahdidi tatbik edilmeyecektir. Anılan tarihten önce amme borçluları hakkında vergi dairelerinin/mal müdürlüklerinin talepleri üzerine 6183 sayılı kanun gereğince uygulanmış olan yurtdışı çıkış tahditlerinin ise vergi daireleri/mal müdürlüklerince yazılı ortamda bildirime gerek kalmaksızın bakanlığınız kayıtlarından re’sen kaldırılması uygun görülmüştür.”

Gelir İdaresi genelge yayımladı
Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı da konuyla ilgili Tahsilat İç Genelgesi yayımladı. Genelgede, Maliye Bakanı Şimşek imzasıyla İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazıya atıfta bulunuldu ve yasak kaldırılmasının İçişleri Bakanlığı’ndan istendiği belirtildi.
Bu nedenle yurtdışı çıkış tahditleri ile ilgili olarak alacaklı tahsil dairelerince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı kaydedilen genelgede, bu konuda açılmış davalarla ilgili olarak da şöyle denildi: “Haklarında 6183 sayılı kanunun 36/A maddesi gereğince yurtdışı çıkış tahdidi uygulananlarca söz konusu işlemin iptaline yönelik olarak açılmış olan davalar, yurtdışı çıkış tahditlerinin mevcut hükmün zımnen ilga olması nedeniyle kaldırılması ile birlikte konusuz kalacaktır. Dolayısıyla konusuz kalan iptal davalarının reddi ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesi talebini içeren beyan dilekçelerinin ilgili mahkemelere gönderilmesi gerekmektedir.” (aa)


    ETİKETLER:

    Ankara

    ,

    Anayasa