Sırada İstanbul Anadolu, Akdeniz ve Toroslar elektrik dağıtım ihaleleri var

Sırada İstanbul Anadolu, Akdeniz ve Toroslar elektrik dağıtım ihaleleri var
Sırada İstanbul Anadolu, Akdeniz ve Toroslar elektrik dağıtım ihaleleri var

ÖİB nin hızlandırdığı elektrik dağıtım özelleştirmelerine özel sektörden büyük talep var. Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle Elektrik Dağıtım özelleştirmelerine 6 milyar dolardan fazla teklif geldi. FOTOĞRAF: ZEKERİYA ALBAYRAK / AA

ÖİB, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde kalan üç elektrik dağıtım bölgesinin de yüzde 100 hissesinin özelleştirme sürecini başlattı. ÖİB, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin geçici teminat bedelini 10 milyon dolar, İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar Elektrik'in ise 15'er milyon dolar olarak belirledi

ANKARA - Elektrik dağıtım ihaleleri, yine şirketlerin en önemli yarış alanı oldu. Son günlerde Türkiye , milyarlarca dolarlık elektrik dağıtım özelleştirmelerini konuşuyor. Elektrik dağıtım piyasasının yüzde 30’unu oluşturan ve 8 milyon aboneye hizmet veren Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle Elektrik Dağıtım özelleştirmelerine 6 milyar doların üzerinde teklif verildi. Daha önce de Van, Fırat, Çamlıbel ve Uludağ Elektrik Dağıtım bölgelerinin özelleştirilme ihaleleri yapılmıştı. Şimdi sırada üç önemli bölge daha var.

Özel devleti geçiyor
Yapılacak tüm elektrik dağıtım şirketi özelleştirmeleriyle özel sektör payı yüzde 50’nin de üzerine çıkacak. ÖİB’nin programına göre, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin Kilis, Osmaniye’yi kapsayan Toroslar, İstanbul ’un Anadolu Yakası’na elektrik dağıtan AYEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta’yı içine alan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin de işletme hakkı özel sektöre devredilecek.
Bu üç bölge arasında ise elektrik tüketimi ve abone sayısı ile Toroslar ön plana çıkıyor. Elektrik dağıtım sektöründe 26 yıl önce başlayan özelleştirme sürecinde yarı yol kat edilmiş durumda.

Teklifler verilecek
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslor Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yüzde 100 hissesinin özelleştirilmesi için düğmeye bastı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde kalan üç elektrik dağıtım bölgesinin ihalesi, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle yapacak. 

Kriterleri var
İhale başvuruları en geç 17 Eylül saat 16.00’ya kadar yapılacak. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli her dağıtım bölgesi için 10 bin dolar olarak belirlenen ihalelerde, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin geçici teminatı 10 milyon dolar, İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslor Elektrik’in ise 15’er milyon dolar olacak.
Önyeterlilik kriterlerini taşıyan katılımcı şirket ve konsorsiyumlar, tekliflerini her bir şirket için en geç 24 Kasım 2010 günü saat 16.00’ya kadar teslim edecek.

Açık artırma olacak
ÖİB’nin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslor Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi hakkında ihale ilanı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ÖİB Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.deki  yüzde 100 oranındaki hisseyi, blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilecek. Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin geçici teminat tutarı 10 milyon dolar olarak belirlenirken, İstanbul ili Anadolu Yakası’nı kapsayan İstanbul Anadolu Yakası Dağıtım A.Ş. ile Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kilis ve Osmaniye illerini kapsayan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ise 15’er milyon dolar olarak uygulanacak.
Üç bölgenin de ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli için 10 biner dolar ödenecek. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Başvuru 17 Eylül’de
Hisseleri satışa konu şirketler için teklifler ayrı ayrı verilecek. İhaleye yalnızca tüzelkişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.
İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması, şirket hakkında hazırlanan tanıtım dokümanı ile ihale şartnamesinin alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunlu olacak. Söz konusu ihalelere önyeterlilik başvurusunda bulunmak isteyen tüzelkişi ve ortak girişim gruplarının en geç 17 Eylül saat 16.00’ya kadar İdare’ye başvurmaları gerekecek.
Söz konusu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ise kesinlikle kabul edilmeyecek.
Önyeterlilik değerlendirmesi sonucunda önyeterlilik kriterlerini taşıdığına karar verilen katılımcıların tekliflerinin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, her bir Şirket için en geç 24 Kasım 2010 günü saat 16.00’ya kadar teslim edilmesi gerekecek. 

ÖYK’dan İzmir Limanı’na onay
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararıyla İzmir Limanı ve Karayolu Viyadükleri bağlantısıyla ilgili imar planı değişikliğini onayladı. ÖYK’nın kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu, İkiztepe-Konak-Halkapınar-Doğanlar Kesimi Liman Viyadüklerinin sonlandırılmasına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait projenin Konak İlçesi sınırları içinde yer alan Karayolu Viyadüklerinin Alsancak Limanı Bağlantısına İlişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2 paftadan oluşan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği
ve 1 paftadan oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylandı. (anka, Radikal)