'Sivil toplum'dan uyarı

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sekiz sivil kuruluşu müzakere sürecindeki örgütlenmenin süratle tamamlanmasını ve sosyal kesimleri de içermesini istedi.

ANKARA - Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sekiz sivil kuruluşu müzakere sürecindeki örgütlenmenin süratle tamamlanmasını ve sosyal kesimleri de içermesini istedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu-Sen TOBB'da bir araya geldi.
Türkiye-AB Karma İstişari Komitesi Türkiye kanadı eşbaşkanlığının, 2005-2006 döneminde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin yürütmesi kararlaştırıldı. Özel sektörün istihdam yaratma kapasitesinin geliştirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin Türkiye şartları gözetilerek gerçekleştirilmesi önerisi dile getirildi. Sosyal tarafların katılımıyla tarım politikası oluşturulması da istendi.
AB'nin Kıbrıs Türk kesimine doğrudan ticaret imkânı veren ve mali yardımı öngören tasarıyı kabul etmesi gerektiği de vurgulandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik de, "Hükümet bir an evvel başmüzakereciyi tayin etmeli" dedi. (Radikal, aa)