'Sorumluluk sigortaları sektöre hareket getirecek'

AB ile müzakere sürecinin başlaması, sigorta sektöründe mesleki sorumluluk sigortalarını gündeme getirdi.

AB ile müzakere sürecinin başlaması, sigorta sektöründe mesleki sorumluluk sigortalarını gündeme getirdi. Tüm dünyada çok yaygın olan, ancak ülkemizde henüz tanınmayan sorumluluk sigortaları, insanların mesleki hataları nedeniyle başkalarına verdikleri zararı tazmin ediyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Güneş Sigorta Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu, Türkiye'de sigortacılığın gelişimi için bireysel sigortaların gelişmesi gerektiğini, sorumluluk sigortalarının da bu işte lokomotif rolü oynayabileceğini belirtti. Mesleki sorumluluk sigortalarının işlenmesi içi uygun bir ortam olduğunu belirten Mehmet Aydoğdu şunları söyledi:
"Kanımca bireysel sigortalara olan ilginin azlığı işsizlik, düşük gelir seviyesi ve ekonomik zorlukların yanı sıra tanıtım yetersizliği ile direkt bağlantılı. Kişilerin ekonomik yeterlilikleri olsa dahi tüketim alışkanlıklarının farklılık göstermesi nedeniyle ya da sigorta maliyetlerinin yüksek olarak tahmin edilmesinden dolayı istenen ölçülerde bireysel sigortalarda artış sağlanamamıştır. Oysa bireysel sigortalar gelişmeden sektörün gelişmesi mümkün değildir. Sorumluluk Sigortaları ise işlenmesi çok uygun bakir bir alan niteliğindedir. Avrupa ülkelerinde ve en çok da İspanya'da sorumluluk sigortalarının çoğu zorunludur."
'Halkın bilinci artacak'
Sorumluluk sigortalarının hayata geçmesiyle toplumda sigorta bilincinin artacağına işaret eden genel müdür Aydoğdu şöyle konuştu:
"Mesleki sorumluluk sigortaları hayatın her alanında uygulanan bir sigorta türü. Dolayısıyla tabii ki lokomotif güç olarak hayatın her alanına bu şekilde giren sigorta mantığı, diğer sigorta türlerinin de tanınıp, ihtiyaç duyulmasına kapı açacaktır. Bunların bugün hayata geçirilmesinde zorunlu tutulmaları şart gibi görülmektedir. Zira ancak yasal zorunluluk söz konusu olursa ülkemizde sigorta yapılıyor."
Dünyada sorumluluk sigortalarının gelişmesinde zarara uğrayan insanların ve avukatların açtığı tazminat davalarının etkili olduğunu hatırlatan Güneş Sigorta Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu şu değerlendirmeyi yaptı:
"Dünyada sorumluluk sigortalarının önemi avukatların ya da direkt zarara uğrayan şahısların zarar verenlere açtığı tazminat davalarının giderek artmasından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla sorumluluk sigortasının gelişimi için sadece teknik olarak detayları hazırlamak yeterli değildir. Zorunlu sigortalarda Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yapılması gerekli. Ayrıca zarara uğrayan insanlar dava yolunu tercih edebilmeli veya buna ihtiyaç duyabilmeli, sonucu kısa yoldan alabileceğine de inanabilmeli."SFS'nin yazılımı 'ders' oldu
Almanya'nın önde gelen okullarından Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, SFS yazılım firmasının sigortacılık alanında geliştirdiği yazılımı öğrencilerine ders olarak okutuyor.
Stratejik Fonksiyonel Sistemler (SFS) yazılım firması tarafından sigortacılık alanında geliştirilen çözüm modeli Almanya üniversitelerinde ders olarak okutulmaya başlandı. Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2004-2005 öğretim yılında öğrencilerine SFS yazılım şirketince geliştirilen sigortacılık programını ders olarak okutmaya başladı. SFS Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Günal, üniversitenin sigorta çözümleri konusunda birçok yazılımı inceledikten sonra, SFS'nin geliştirdiği sistemleri ders programına aldıklarını söyledi.
Yenilikçi ve yaratıcı bulundu
Konuyla ilgili bilgi veren Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Otto K. Amon, SFS'nin oldukça yenilikçi ve yaratıcı bir strateji modelleme yapısına sahip olduğunu ve bu yüzden SFS'nin sigortacılık alanında geliştirdiği yazılımı üniversitede öğrencilerine ders olarak okutmaya başladıklarını belirtti. Prof. Dr. Otto K. Amon SFS ile ilişkileri konusunda ise şunları söyledi:
"Yenilikçi iş modellerine entegre edilmiş özgün bir sigortacılık çözümüne sahip olduğunu duyduğumuz SFS ile teknolojilerini incelemek üzere irtibata geçtik. Analiz ve değerlendirme sürecinde, sistemin stratejik, operasyonel ve idari problem çözme, iş ve teknik fonksiyonelite, sistem esnekliği, destek servisleri, güvenlik ve kolay kullanılabilir olma özellikleri ön plana çıktı. İncelemelerimizden sonra, SFS'nin sigorta ve finans sektörlerinde devrim yaratıcı, oldukça yenilikçi ve yaratıcı bir strateji modelleme yapısına sahip olduğunu gördük. Bu yapı ve yapının içerdiği model, SFS yazılımını, Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ders programına alma kararımızda rol oynadı."
Prof. Otto Amon, 11 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanan ders programına öğrencilerin beklenenin üzerinde ilgi gösterdiğini belirtti ve tek sınıf olarak başlattıkları programı iki sınıfa çıkardıklarını söyledi.


OYAK, 2005 yılına hızlı girdi>
OYAK Emeklilik'in, 300 acentesinin katılımı ile gerçekleştrilen toplantıda 2004 yılı değerlendirmesi yapıldı, şirketin yeni ürünleri tanıtıldı ve 2005 yılına ilişkin hedefleri ele alındı. OYAK Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Dereli yeni ürün acente toplantısında, 2004 yılı satış hedeflerinin başarıylagerçekleştiğini ve şirketin sektörde önemli bir konuma yükseldiğini söyledi.
Genel müdür Gökhan Dereli, 2004 yılında elde edilen başarı grafiğinin, 2005 yılında da artan bir ivmeyle devam edeceğine inandığını ve OYAK isminin sağladığı güven ile acente kaynaklı satışların artmasıyla sektörde ilk üç firma arasında yer alacaklarını belirtti. Dereli, orta vadede lider olacaklarını söyledi.


Başak Sigorta'dan miniklere oyuncak
Başak Sigorta, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şeyh Zayed Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalmakta olan 7-12 yaş grubu çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak dağıttı.


Sigortacı-Assistline bowling'de buluştu
Sigortacı Gazetesi ve Assistline çalışanları bowling'le stres attı. Korukent Bowling Salonu'nda bir araya gelen Sigortacı Gazetesi ve Assistline çalışanları, 9 takım halinde yarıştı.


Dr. Sigorta piyasada
Anadolu Sigorta, doktorlara yönelik olarak mesleki sorumluluk ve ferdi kaza risklerini teminat altına alan 'Dr. Sigorta' adlı yeni ürününü piyasaya sundu.
'Dr. Sigorta' Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigorta Poliçesi kapsamında sunulan Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sağlık uzmanlarının mesleklerini icra ederken yapmış olduğu hatalardan doğan tazminat taleplerini teminat altına alıyor.
Ferdi Kaza Sigortası ile sağlık uzmanları, kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık risklerine karşı teminat altına alınıyor.