'Sorumluluk sınırlansın'

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince, "AB düzenlemelerinde olduğu gibi konut kredileri tüketici kredileri tanımından çıkarılmalıdır.

İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince, "AB düzenlemelerinde olduğu gibi konut kredileri tüketici kredileri tanımından çıkarılmalıdır. Bankaların ayıplı mal ve malın hiç teslim edilmemesi veya geç tesliminden kaynaklanan sorumluluğu sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.
Almanya'da ipotek bankacılığı alanında faaliyet gösteren Hypo Vereinsbank'ın düzenlediği konferansta konuşan Başkan Ersin Özince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmakta olan kanun tasarısı hakkında bazı önerilerde bulunarak şöyle konuştu:
"Konut kredilerinde konut sigortası, hayat sigortası ve DASK poliçeleri kredinin ayrılmaz parçası, bu yüzden zorunlu hale getirilmeli. Sabit faizli kredilerde erken ödeme ücreti serbestçe belirlenebilmelidir. Ayrıca icra yoluyla satışlarda vergisel yükler düşürülmeli ve eşitlik sağlanmalıdır."