Sorun yanıtlayalım

Öğretim üyelerine maaşla birlikte ödenen yüzde 245'lik tazminat tutarı, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle değişecek mi?Gelecekte emekli olacak öğretim üyelerinin emekli maaşlarına yansıyacak mı?
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

Öğretim üyelerine maaşla birlikte ödenen yüzde 245'lik tazminat tutarı, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle değişecek mi?Gelecekte emekli olacak öğretim üyelerinin emekli maaşlarına yansıyacak mı? Hakkı Erdoğan (Öğretim üyesi):

 • 1 Ocak 2007 öncesi emekli olacaklara emekli maaşlarının yüzde 104 olarak ödeneceği hakkında duyumlarımız var, bu doğru mu?
 • Emekli hakkını almış, hatta bu süreyi sekiz-10 yıl aşmış olanlar için, 1 Ocak 2007'den önce emekli olmaları, bu kişilere bir avantaj sağlayacak mı?
  Yeni sistemde düzenli olarak elde edilen her türlü gelir, tazminat ve diğer ödemeler emeklilik ve sağlık primi kesintisine tabi tutulacak. Döner sermayelerden elde edilen gelirlerin, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadarlık bölümü de prime esas kazanca tabi tutulacak. Bu şekilde prime esas kazanç yükselmiş olacağı için emekli aylığı da olumlu etkilenecek. Emekli aylığı bağlanırken ayrıca bir tazminat ödenmesine gerek kalmayacak.
  Yeni yasa çalışanları emekliliğe özendirmek yerine sistemde daha çok kalmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla 1 Ocak 2007 tarihinden önce emekli olanlara özel bir düzenleme söz konusu değil. Kaldı ki, aylık bağlama oranı hiçbir koşulda yüzde 90'ı aşamaz.
  Emekli hakkını almış ve hatta aşmış olanların 2007'den önce emekli olmaları yararlarına değil. Aylık bağlama oranını yüzde 90 seviyesine çıkarmak, yeni sistemde daha kolay olacağı için 2007'den sonra iki yıl çalışmak avantaj sağlayacak.
  Borçlanılabilir süre
  Geçmişte SSK'da dönem dönem sigortalanmış birinin, arada kalan sigortasız dönemlerin primlerini ödeyerek borçlanma imkânı, yeni yasada var mı? Erdem Aydın:
  Hangi süreler için borçlanılabileceği yeni yasanın 41'inci maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar şöyle; ücretsiz doğum ya da analık izni; er, erbaş veya yedek subaylık; memurların aylıksız izin süreleri; sigortalı olmaksızın geçen doktora veya uzmanlık öğrenimi; avukatlık stajı; beraatle sonuçlanan tutukluluk ve gözaltı; grev ve lokavt; sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerindeki ücretsiz izin (her yıl için üç ayı geçmemek üzere); hekimlerin fahri asistanlık; seçim nedeniyle istifa süreleri borçlanılabilecek. Borçlanmada alınacak prim, kişinin asgari ücret ile asgari ücretin altı buçuk katı arasında kendi belirleyeceği aylık kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak. Borcun bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca askeri okul öğrencileriyle paralellik sağlamak üzere polis akademisiyle fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan, ya da kendi hesabına okuduktan sonra polisliğe geçirilenlerin fakülte veye yüksekokulda 'başarıyla' geçen süreleri borçlandırılabilecek. Bu şekildeki borçlanma işlemlerinde, başvuru tarihindeki en az aylık alan komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden prim ödenecek. Bu primin sigortalı payı kendilerince, işveren hissesi de kurumlarınca verilecek. Ödemeler 48 ayda, eşit taksitler halinde yapılacak. 18 yaşından küçükler sigortalı olamaz
  Kızım 16 Ocak 1985 doğumlu, bu yıl sigortalı işe başlasa ileride faydası olur mu? Yılmaz Karabıyık:
  Çocuklarını yeni yasadan korumak isteyen anne babalardan bu konuda çok sayıda soru gelmektedir. Yeni yasa, emeklilik için prim gün sayısı ve yaş koşulu arıyor. Emeklilik yaşı da şu an için kadınlarda 58, erkeklerde 60. Emekli olabilmek için gerekli prim gün sayısı ise şu an itibarıyla işçilerde 7 bin gün, memur ve esnafta 9 bin gün (25 yıl). Kızınızı isteğe bağlı sigortalı yaptırabilirsiniz. Böylece 2007 yılından itibaren her yıl 100 gün artacak prim gün sayısı açısından avantaj elde edebilirsiniz. Ancak, kızınız bugün sigorta girişi yaptırıp, prim ödeme koşulunu yerine getirse bile; şimdilik 58 olan emekliliği haketme yaşını 2043'te dolduracak. O tarihte ise emekli olabilmek için gerekli yaş sınırı 62 olmakla beraber, 62 yaşına gelinceye kadar emeklilik yaş sınırı iki yıl daha atacağından 64 yaşından önce emekli olması söz konusu olamayacak. Çocuklara emeklilik sigortası yaptırmak için, 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 18 yaşından küçükler ise, çıraklık ve staj gibi durumlarda sadece hastalık, meslek hastalığı, iş kazası sigortasına tabi olabiliyor.
  İlave çalışma, kazandıracak
  25 yıldır mühendis olarak çalışıyorum 2006 Aralık'ta emekli olduğum zaman aylık bağlanma oranım ile iki yıl sonra emekli olmam halinde alacağım aylık bağlanma oranım ve ikramiyem ne olacaktır? Nevin Ergeneli (Mühendis):
  25 yıllık çalışmanız karşılığında aralık ayında emekli olduğunuzda aylık bağlama oranınız yüzde 75, iki yıl sonra ise yüzde 80 olacaktır. İki yıllık ilave süreyi mevcut sistemde geçirmiş olsaydınız aylık bağlama oranınız yüzde 77'de kalacaktı. İkramiyenizin hesaplanma yöntemi yeni sistemden etkilenmeyecek.

  Sorularınız için: sosyalguvenlik@radikal.com.tr
  Faks: 0212 505 65 92