Sorun yanıtlayalım

01.09.1977'de SSK girişim var. 18.05.1980'de 1964 olan doğum tarihim 1961 olarak düzeltildi. 2004 yılında çıkarılan yasadan dolayı emekli olamıyorum.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

01.09.1977'de SSK girişim var. 18.05.1980'de 1964 olan doğum tarihim 1961 olarak düzeltildi. 2004 yılında çıkarılan yasadan dolayı emekli olamıyorum. Yeni yasada benimle ilgili bir madde olabilir mi? Ali Uçar:
Yeni yasada da yaş düzeltmesinden dolayı erken emekli olma şansınız yok. Yeni yasaya veya mevcut yasalara tabi olarak çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmayacak. Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz'da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılacaklar.
G.S.S. kapsamındaki bir hasta, kurumla sözleşmesi olmayan bir sağlık kuruluşundan hizmet almak isterse kurum aynı hizmet için sözleşmeli sağlık kuruluşuna ödeyeceği bedelin yüzde 70'ini ödeyecek deniliyor. Burada belirtilen sözleşmeli olmayan sağlık kuruluşları kapsamına özel muayenehaneler de girmekte midir? İrfan Bayram (doktor):
Evet. Ancak, Genel Sağlık Sigortası sistemini, Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte düşünmek gerekiyor. Söz konusu sistemde aile hekimliği sözleşmesi yapanlar zaten sistemin önemli bir ayağını oluşturacak. Aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içinde yer alacak. Sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılacak. Bu basamaklar ve sağlık hizmeti sunucuları arasındaki sevk zinciri tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak kurum tarafından belirlenecek. Anlaşmalı hekim ve diş hekimlerinin ayakta tedavi muayenelerinde sadece 2 YTL katkı payı ödenecek. Hekim asıl muayene ücretini kurumdan tahsil edecek. Aile hekimlerinin muayenelerinde ise katkı payı ödenmeyecek.
Özürlüler ne zaman emekli olabilir?
Yüzde 45 özürlüyüm. 11.10.2002'de sigortalı oldum. Vergi indiriminden yararlanıyorum. 760 gün ödenmiş primim var. Ne zaman emekli olurum? Mehmet Demirtaş (özürlü):

Yeni yasa yürürlüğe girmeden önce sakatlıkları dolayısıyla vergi indiriminden yararlanan sigortalılar, mevcut sistemdeki koşullara göre emekli olacaklar. Mevcut sistemde, 6 ağustos 2003 itibarıyla üç yıldan az sigortalılık süresi bulunup üçüncü derece sakatlığı olanlar, yani sizin durumunuzdakiler 19 yıl sigortalılık ve 4 bin 240 gün prim ödedikleri takdirde emekli olabilecek. Yani siz 12.10.2021'de emekliliğe hak kazanacaksınız.
1983'ten bu yana sigortalıyım. Ancak primlerim tam yatmadı. 2 bin 664 gün ödenmiş primim var. Kanser teşhisiyle hastanedeyim. Bu sebeple malulen emekli olabilir miyim? SSK Kanunu'ndaki 1800 gün prim ve beş senelik sigortalılık şartına sahibim. Fakat sigortalılık süresince ortalama 180 gün prim yatırılma şartını sağlayamıyorum. Yine de emekli olabilir miyim? Ferit Damar (hasta):
Yeni yasaya göre malul aylığından yararlanmak için en az 10 yıl sigortalı olup, 1800 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yetkilendirilmiş hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar sonucu çalışma gücünüzün yüzde 60'ını kaybettiğiniz belgelenirse dilekçe vererek aylık bağlanmasını isteyebilirsiniz.