Sosyal güvenlik aynen...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen 15 maddesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda aynen geçti.

ANKARA - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen 15 maddesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda aynen geçti.
Yasanın vetolu sekiz maddesini önceki gün görüşen komisyon, dün de kalan yedi maddeyi görüşerek kabul etti.
Emeklilik yaşı
Değişiklik yapılmadan komisyondan geçen maddeler arasında emeklilik yaşını 2036'dan itibaren kademeli olarak yükselterek 2048'de 65 yaşa çıkaran maddeyle, işçiler açısından prim gün sayısını 7 bin günden 9 bin güne çıkaran madde ve emekli aylığı bağlanma oranını düşüren madde de bulunuyor. Sezer, Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 66 olduğunu, 65 yaşında emeklilik uygulamasının kabul edilemeyeceğini, bu düzenlemelerle gelecek kuşakların emekli olmasının mümkün olmadığını belirtmişti.