Sosyal güvenlik dipsiz kuyu

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'a finansman açıklarını karşılamaları için bütçeden yapılan transferler bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 40.7 oranında artarak 8.1 milyar YTL'ye yükselirken...

ANKARA - Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'a finansman açıklarını karşılamaları için bütçeden yapılan transferler bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 40.7 oranında artarak 8.1 milyar YTL'ye yükselirken, söz konusu kuruluşlar da yılın tümü için ayrılan ödeneklerinin üçte birini yılın ilk dörtte birlik döneminde harcadı.Üç sosyal güvenlik kuruluşu için bu yıl bütçeden 23 milyar 346 milyon YTL'lik bir ödenek verildi. Bunun 9 milyar 896 milyon YTL'si finansman açığı ve görev zararları nedeniyle Emekli Sandığı'na, 6 milyar 700 milyon YTL'si SSK'ya, 6 milyar 750 milyon YTL'si ise Bağ-Kur için ayrıldı.
Ocak-mart döneminde Emekli Sandığı kendisine ayrılan ödeneğin yüzde 35.6'sını oluşturan 3 milyar 524 milyon YTL'lik kısmını kullandı. SSK üç ayda bütçeden 2 milyar 719 milyon, Bağ-Kur ise 1 milyar 870 milyon YTL aldı. Böylece SSK kendisine yılın tümü için ayrılan ödeneğin yüzde 40.6'sını, Bağ-Kur ise yüzde 27.7'sini kullandı. Üç kuruluş kendilerine ayrılan toplam ödeneğin yüzde 34.8'ini yılın ilk üç aylık döneminde harcadı.
Geçen yıl ise bütçeden aldıkları paranın dörtte birini yılın ilk dörtte birlik bölümünde kullanmışlardı.