Sosyal güvenlik harcaması 85 milyar YTL'ye çıkacak

Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, 2007 ve 2008 yılları bütçelerinde, tek çatıya geçilmesiyle birlikte yıllık 84-85 milyar YTL civarında sosyal güvenlik harcaması öngörüldüğünü söyledi.

ANKARA - Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, 2007 ve 2008 yılları bütçelerinde, tek çatıya geçilmesiyle birlikte yıllık 84-85 milyar YTL civarında sosyal güvenlik harcaması öngörüldüğünü söyledi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) 17. Olağan Genel Kurulunda konuşan Başesgioğlu, gelecek dönemde sosyal güvenlik reformuna öncelik vereceklerini belirterek şöyle konuştu:
"Sosyal güvenlik konusu, bizim toplumumuzda pek hakkı verilmemiş kavramdır. Sosyal güvenlik mekanizmaları, yaratılmış olan katma değerin, milli gelirin adil şekilde dağıtılması için devletin elindeki en önemli araçlardan biridir. Geçen yıl üç sosyal güvenlik kurumunun toplam harcaması, yaklaşık 65 milyar YTL civarındaydı. Bu, gayrisafi milli hasılamızın yaklaşık yüzde 12'sine tekabül etmektedir. Aslında bu rakam büyük bir rakam değildir. Birçok ülkede yüzde 20-25'lerde sosyal güvenlik harcamaları olduğunu görüyoruz ama Türkiye'nin birikmiş borç stokları itibarıyla, başka sorunları nedeniyle maalesef bu alana ödenek ayıramamaktadır. Zannediyorum, 2007, 2008 bütçelerinde, tek çatıya geçmemizin verdiği rakamlarla birlikte 84-85 milyar YTL civarında harcama öngörülüyor. Bu rakam, önemli bir rakamdır. Onun için, lütfen herkesin sosyal güvenlik bütçesi ve sosyal güvenlik reformuna ilgisinin artmasını arzu ediyorum. Eğer bir ülkede adil, ayakları yere basan, mali sürdürülebilirliği olan sosyal güvenlik sistemi olursa bu, yoksulluk ve kayıtdışı istihdamla mücadelede bizi başarılı kılar."
Aktif istihdam projesi
Başesgioğlu, istihdam ve işgücü piyasasına yönelik ve koordinasyonunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü bir proje üzerinde de çalıştıklarını bildirdi. Projenin işsizlik sigortasından kıdem tazminatına kadar tüm maliyetleri ele alan kapsamlı bir çalışma olduğunu belirten Başesgioğlu, ekonomik dengeleri gözeten bir çalışma yapma gayreti içinde olduklarını söyledi. İstihdamda önceliği gençlere verdiklerinin altını çizen Başesgioğlu, tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmayı gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Başesgioğlu, kayıt dışı istihdamla mücadelede de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geliştirdikleri proje üzerindeki çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Başesgioğlu, AB ile yürütülen tam üyelik müzakerelerine ilişkin olarak ise, "Müzakereleri yürüteceğiz ama ülke bütünlüğü çerçevesi içinde herkesin hesabına göre bir Avrupa projesi olmayacak. Birliğimizin ve dirliğimizin bozulmadığı Avrupa projesini devam ettireceğiz. Türkiye içindekilerin de Brüksel'den bakanların da bunu böyle bilmesi lazım" dedi.
Bilgisayar 15 bin naylon fatura yakaladı
Elektronik ortamda inceleme başlattıklarını belirten Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bu sayede, yüksek tutarlardaki alım ve satışları izlediklerini söyledi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin genel kurulunda konuşan Unakıtan, şunları söyledi: "Baktık ki biri satmış alan yok, öteki almış satan yok. Burada bir yamukluk var. Bilgisayar ne diyor baktık, 15 bin adamı çıkardı. Dedi ki, burada naylon fatura var. Yanlış mı diye incelemeye aldık. Yüzde 95'in üzerinde doğru çıktı."