'Sosyal Güvenlik' için iptal davası

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu onaylarken, bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açacağı belirtildi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu onaylarken, bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açacağı belirtildi. Sezer, kanunun 15 maddesini yeniden görüşülmek üzere daha önce TBMM'ye iade etmiş, TBMM de hiçbir değişiklik yapmadan aynı maddeleri ikinci kez kabul etmişti. Sezer ikinci kez önüne gelen kanunu, 15 günlük inceleme süresinin son gününde imzalayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Sezer'in, kanunun kimi maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açacağını duyurdu.
Cumnurbaşkanı Sezer daha önce yasanın emeklilik yaşını 65'e yükselten, prim gün sayısını 7 binden 9 bin güne çıkaran ve emekli aylığı bağlama oranını düşüren maddeleri ve bu maddelerle bağlantılı 12 maddeyi veto etmişti.