Sosyal güvenlik kaybı: 11 yılda 578.5 milyar YTL gitti

Çalışma Bakanı Başesgi-oğlu: "Sosyal güvenlik sisteminin son 11 yıllık açıklarının, Hazine borçlanma faiziyle güncellenen değeri 578.5 milyar YTL. 2005'teki prim geliri 30.7 milyar, giderler 58.7 milyar YTL."

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, sosyal güvenlik sisteminin bütçeden karşılanan son 11 yıllık açıklarının Hazine borçlanma faiziyle güncellenen değerinin, geçen yıl sonu itibarıyla 578.5 milyar YTL olduğunu söyledi.
Başesgioğlu, günün koşullarında, sosyal politikaların kaynakların ötesinde kullanılmasının önemli zararlara neden olabileceğini, bazı rakamsal verilere bakıldığında bunun görülebileceğini kaydetti. Başesgioğlu, şöyle devam etti:
"2005'te sosyal güvenlik kurumlarının prim gelirleri 30.7 milyar YTL, diğerleriyle birlikte toplam geliri ise 35.3 milyar YTL iken, sadece emekli aylığı ödemeleri 39.3 milyar YTL'dir. Sağlık giderleri 14.2 milyar YTL, toplam giderleri ise 58.7 milyar YTL.
Bu rakamlar, sosyal güvenlik kurumlarının, topladığı primlerle karşılaması gereken emekli aylığı ve sağlık giderlerini karşılamadığını açıkça gösteriyor. Yine sosyal güvenlik sisteminin çalışabilir durumdaki nüfusunun göreli olarak fazla olduğu dönemlerde, özel ve kamu sektörü yatırımlarını fonlaması ve kredi bolluğu yaratarak, faiz oranlarını düşürmesi gerekirken, ülkemizin açıkları, özel sektör fazlası ve dış kaynak kullanarak finanse etmek zorunda kaldığını da vurguluyor."
'Emeklilik bizde uzun'
Aktif-pasif sigortalı oranının, finansal olarak sürdürülebilir bir emeklilik sisteminde 1'e 4 olması gerektiğine dikkati çeken Başesgioğlu, Türkiye'de ise erken emeklilik olgusu sonucu bir emekli karşılığında 1.8 aktif çalışan bulunduğunu ifade etti. Başesgioğlu, nüfusu daha yaşlı olan OECD ülkelerinde bu oranın 1'e karşılık 2.1 olduğunu söyledi.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin önemli bir göstergesinin emeklilik yaşı ve emeklilikte geçen süre olduğunu kaydeden Başesgioğlu, Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 47 olduğunu; emeklilikte geçen sürenin ise Türkiye'de 27, Fransa'da 20, İtalya'da 21, Almanya'da 18 yıl olduğunun altını çizdi.