Sosyal güvenlikte açık büyüyor

Sosyal güvenlikte büyüyen açık, deyim yerindeyse 'dikiş tutmuyor' ve gittikçe büyüyor. Önümüzdeki yıl, sosyal güvenlik için bütçeden yapılacak transferlerin gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 5'ine ulaşacağı tahmin ediliyor.

ANKARA - Sosyal güvenlikte büyüyen açık, deyim yerindeyse 'dikiş tutmuyor' ve gittikçe büyüyor. Önümüzdeki yıl, sosyal güvenlik için bütçeden yapılacak transferlerin gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 5'ine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yıl için ise bütçeden yapılacak transferler gayrisafi milli hasılanın yüzde 4,1'inde kalacak. Yılbaşında bu oranın yüzde 4.3 olması hedeflenmişti. Öte yandan, sosyal güvenlik kuruluşlarının 2007 yılında, 45.5 milyar dolar gelir elde etmesi beklenirken, giderlerinin 53.8 milyar doları bulması öngörülüyor.
Söz konusu giderlerin 33.6 milyar dolarının sigorta ödemelerine, 16.4 milyar dolarının ise sağlık giderleri için harcanması hedefleniyor. Gelecek yıl bütçeden yapılacak transferlerin ise 20.5 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Bu yıl yaklaşık 16 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen bütçe transferlerine bakıldığında, gelecek yıl transfer artışının dolar bazında yüzde 28,1 olacağı görülüyor. Bu arada, hem geçen yıla göre hem de yılbaşındaki bütçe tahminlerine göre, bu yıl sosyal güvenlik sisteminde kısmen de olsa iyileşme görüldü.