Sosyal güvenlikte tek çatıya onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın kaldırılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmasını öngörüyor.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın kaldırılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmasını öngörüyor. Kanuna göre, kurumun en yüksek karar organı olan yönetim kurulu, 10 üyeden oluşacak. Kurumun ana hizmet birimleri ise şunlar olacak: "Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı." Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, ise prim tahsilatını yapacak.
Danışma Kurulu kurulacak
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, usulsüzlükleri önleyici, eğitici bir anlayışla, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını denetleyecek. Kurumun danışma birimleri; Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden oluşacak. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da yardımcı hizmet birimlerini oluşturacak. Kanuna göre, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu kurulacak. Kurul, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında görüş bildirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatı, her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden meydana gelecek.