Sosyal konut hamlesi yolda

Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilebilecek. Sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılması halinde...

ANKARA - Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilebilecek. Sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılması halinde, elde edilecek gelirden sosyal konutların finansmanına katkı sağlanacak. İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik uyarınca, aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde 2 katını, diğer belediyelerde 1.5 katını geçmeyen aileler dar gelirli sayılacak. Belediyeler, düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, imarlı ve altyapılı arsalar üretilebilecek. Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilecek.
Yönetmelikte, sosyal konut, "Brüt kullanım alanı 100 metrekareyi geçmeyen ve düşük maliyetli olarak üretilen konut" olarak tanımlanırken, belediye tarafından üretilen arsa ve sosyal konutların, yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara, kıymet takdir komisyonunca belirlenen bedeli karşılığında ihalesiz verilmesi öngörülüyor.