Sosyal şarta çekince hükümeti zorluyor

Avrupa'nın çalışma yaşamına ilişkin normlarını belirleyen 'Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Anlaşması' Meclis ile hükümeti karşı karşıya getirdi.

ANKARA - Avrupa'nın çalışma yaşamına ilişkin normlarını belirleyen 'Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Anlaşması' Meclis ile hükümeti karşı karşıya getirdi. Hükümet, çok sayıda maddeye koyduğu çekincenin Meclis tarafından kaldırılmasına karşı çıktı. Türkiye, 2004'te imzalanan anlaşmanın asker ve polislere sendikal hak verilmesi, çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkının tanınması gibi maddelerine çekince koydu. Sözleşmenin onaylanmasına ilişkin tasarı TBMM Dışişleri Komisyonu'nda tartışma yarattı. Üyeler, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları maddesine 'şerh' konulmasına tepki gösterince sözleşme alt komisyona havale edildi.
Alt komisyon, sözleşmenin 'çalışanlara en az dört haftalık ücretli yıllık izin sağlanması', örgütlenme ve toplu pazarlık hakları' konularındaki çekincelerin korunmasına karar verirken diğer çekincelerin kaldırılmasını kararlaştırdı. Böylece Türkiye, 'verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma süresinin azaltılması', 'çalışanların ailelerine iyi bir yaşam sağlayacak ücret hakkına sahip olmaları', 'İşletmede sosyal ve kültürel hizmetlerin örgütlenmesi' gibi konularda Avrupa'ya paralel düzenleme tahhüdünde bulunmuş oldu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taahhütlerin yerine getirilmesinin yasa ve mevzuata aykırı olduğu görüşüyle çekincelerin korunmasını istedi. Alt Komisyon, bunu dikkate almayarak raporunu hazırladı. Rapor dün Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecekti. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Dülger ile görüşerek, kaldırılan çekincelerle ilgili görüşünü anlatmak istediğini söyledi. Bunun üzerine görüşmeler önümüzdeki haftaya ertelendi.