'Sosyal Şart'a onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Meclis'te çekince konularak kabul edilen 'Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı' yasasını onayladı. Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını garantileyen tek temel metin olan Avrupa Sosyal Şartı...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Meclis'te çekince konularak kabul edilen 'Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı' yasasını onayladı. Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını garantileyen tek temel metin olan Avrupa Sosyal Şartı, Genel Kurul'da, hükümetin, memurlara grev hakkı veren maddelere ve çalışanlara en az dört hafta yıllık ücretli izin verilmesini düzenleyen maddelere koyduğu çekincelerle kabul edilmişti.
Çalışanların hakları açısından iç hukukun üstünde olan Sosyal Şart'a göre Türk vatandaşları, çalışma koşullarının adil, güvenli ve sağlıklı olması, sağlığın korunmasıyla sosyal ve tıbbi yardım sağlanması konularında Avrupa standartlarını talep edebilecek. Şarta göre ayrıca çalışan kadınlarla erkekler arasında ücret ayrımcılığı yapılamayacak ve eşit işe eşit ücret uygulaması gelecek.