Sözleşmeli öğretmene yaz tatilinde maaş

Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretmenlerin yazın izinli sayılarak bu sürede de maaşlarını almalarına olanak sağlandı. Sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği de ödenebilecek.

ANKARA - Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretmenlerin yazın izinli sayılarak bu sürede de maaşlarını almalarına olanak sağlandı. Sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği de ödenebilecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara eklenen maddeyle, sözleşmeyle çalıştırılacak öğretmenlerin yaz tatiliyle dinlenme tatillerinde izinli sayılmaları esası getirildi. Bu arada sözleşmeli öğretmenlere, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilemeyecek. Sözleşmeli çalıştırılan öğretmenler sömestr ve yaz tatillerinde ücret alamıyordu. Sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği de verilebilecek.