SPK Başkanı Cansızlar baypas edildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK), 'başkanın makam otomobili'nin geri gönderilmesiyle başlayan yetki kavgası giderek kızışıyor.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK), 'başkanın makam otomobili'nin geri gönderilmesiyle başlayan yetki kavgası giderek kızışıyor. SPK Başkanı Doğan Cansızlar, mevzuata aykırı bu tutum ve davranışları aylardır ilgili Devlet Bakanı Abdüllatif Şener'e bildiriyor ancak bu uyarılara karşı hükümet sessiz kalıyor. Cansızlar'ın mektuplarına göre, yetki sahibi olmadığı halde kurul üyelerinin önerdiği isimlerin atamaları yapılıyor, üyeler mevzuata aykırı olmasına rağmen personel ile yakın teması sürdürüyor, yurtdışı geziler onaylanmıyor. Cansızlar, durumu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na da bildirdi. SPK'da mevzuata aykırı işlerden hem hükümet, hem de Devlet Denetleme Kurulu (DDK) haberdar ama SPK'daki kaotik duruma hiçbir müdahalede bulunulmadı.
SPK'da işler, aralık ayında basına yansıyan İMKB'ye aitken başkanlığa tahsis edilen iki otomobilin, başkan Doğan Cansızlar'ın muhalefetine rağmen iade edilmesiyle değil, Ekim 2005'te karışmaya başladı. Sermaye Piyasası'nda yedi kişiden oluşan kurul, başkan ve bir üyenin dışında tamamen yenilendi. SPK mevzuatına göre, idari işlerle ilgili yetki ve sorumluluk başkanda olmasına rağmen, AKP hükümeti tarafından atanan beş üye, birlikte hareket etmeye ve başkanın yetkilerine müdahale etmeye başladı. Hükümet de mevzuata aykırılığa rağmen başkanı değil, atadığı kurul üyelerine göre hareket etti.
'Kurul çalışmaları engellendi'
Başkan Cansızlar'ın çeşitli tarihlerde hükümete gönderdiği 21 mektupta yer verdiği gelişmeler şöyle: 'Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetim kurulu üyeliğine Cansızlar, Daire Başkanı İbrahim Dönmez'i önerdi. Ancak kurul, Cansızlar'ın yurtdışı görevi sırasında Daire Başkanvekili Başuzman Ender Çolak'ın atanmasını önerdi. Kurul karar organı toplantısında, başkana husumet içeren bir tavırla ilgisiz önergeler verildiği, teşkilat yönetmeliğine aykırı uygulamalar yapıldığı belirtilerek "yatırımcıların ve kurumun zarar görmesine karşı önlem" alınması istendi. Kurul üyelerinin yasa ve teşkilat yönetmeliğine aykırı uygulamalarına dikkat çekilerek, bunun kurulun fonksiyonlarını yerine getirmesini engellediği vurgulandı. Cansızlar, Yasal Koşulları taşımayan personelin, DASK yönetim kurulu üyeliğine atanmasının yaratacağı sorunların Bakan'na bildirilmediği keyfiyetiyle ilgili Devlet Denetleme Kurul Başkanlığı'na bilgi verdi.