SSK açık beklentisini revize etti

Sağlık tesisleri devredildiği için sağlık hizmetlerini tümüyle dışardan almaya başlayan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), ilk üç aylık gelir gider gerçekleşmelerine bakarak 2005'in açık tahminini güncelledi.

ANKARA - Sağlık tesisleri devredildiği için sağlık hizmetlerini tümüyle dışardan almaya başlayan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), ilk üç aylık gelir gider gerçekleşmelerine bakarak 2005'in açık tahminini güncelledi. Kurumun yıl başında 8.2 katrilyon olan yıl sonu açık tahmini martta 9.3 katrilyon liraya yükseltildi. Kurumun açık tahminlerindeki artış sağlık harcamalarının seyrinden kaynaklandı. SSK'dan edinilen verilere göre, kurumun bu yıl başında yılın tümü için 30.7 katrilyon olarak esas aldığı toplam giderler tahmini mart sonu itibarıyla 1.2 katrilyon lira artırılarak 31.9 katrilyon liraya çıkarıldı. Bu tahminle, kurumun yıl başında 8.2 katrilyon öngördüğü sağlık harcamalarına ilişkin tahmini harcama tutarı 9.6 katrilyona çıkarıldı. SSK'nın 9.4 katrilyonu prim tahsilatı, 13.1 katrilyonu da diğer gelirlerden olmak üzere ocak itibarıyla yılın tamamında 22.5 katrilyon lira gelir tahmin edilmişti. SSK'nın giderleri toplamı ise 30.7 katrilyon öngörülmüştü.