SSK belgeleri internetten

SSK, özel ve resmi sektör işyerlerinde 3-5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden kuruma gönderme zorunluluğu getirdi.

ANKARA - SSK, özel ve resmi sektör işyerlerinde 3-5 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden kuruma gönderme zorunluluğu getirdi.
Belgelerini kâğıt olarak elden ileten işverenlere para cezası uygulanacak. Aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu tutulan işverenlerin, söz konusu belgeleri kâğıt ortamında yasal süre içinde SSK'ya verseler dahi, haklarında para cezası uygulanacağı kaydedildi.
Bu nedenle, işverenlerin yasal zorunluluk karşısında idari para cezası müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamaları için bugüne kadar e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini almamışlarsa ivedilikle işyerlerinin işlem gördüğü sigorta il müdürlüğüne başvurup kullanıcı kodu ve kullanıcı şifrelerini alması gerektiği belirtildi.