SSK sağlıkçısı çok tedirgin

SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığı'na veren yasa çıktı, ama personelin durumu muğlak. Çalışanlar, kadro ve ek ödemelerinin akıbetinden kaygılı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - SSK ile bazı kurum ve kuruluşların sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini düzenleyen yasa çıktı. Ancak, devir sonrasında bu kurumlarda çalışanların kadroları ile ek ödemelerinin ne olacağı hususundaki belirsizlik sürüyor. SSK hastanelerindeki 50 bin kişi başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı'na devredilecek sağlık kurumlarındaki personel, bayramı tedirgin geçirdi.
Hastanelerin devrine dair 5283 Sayılı Yasa'da, mali haklara ilişkin çeşitli güvenceler olmasına karşın, memur sendikaları, her kuruma özgü olan bazı ödemeler açısından belirsizlik bulunduğunu savundu.
Sağlık-Sen Başkanı Ali Yerlikaya, SSK hastanelerinde maaş dışında 'ek ödeme', yılda iki ikramiye ve bir kez de 'havuz parası' ödendiğini, bakanlıktaki uygulamanın ise farklı olduğunu söyledi. SSK'da doktorların ayda 1 milyar, hemşirelerin ise 400-500 milyon lira 'ek ödeme' aldığını, ek ödeme miktarının unvan ve kadrolarına göre herkes için eşit olduğunu kaydeden Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı'nda ise 'performansa dayalı döner sermaye payı' uygulandığını belirtti. Yeni uygulamada doktorların eline geçen toplam parada artış söz konusu olduğunu anlatan Yerlikaya, asıl sorunun sayıları fazla olan idari hizmet çalışanları açısından yaşanacağını dile getirdi. İlgili yasada, devrolunacak personelin kazanılmış özlük haklarının korunacağının belirtildiğini kaydeden Yerlikaya, bu hakların ne zamana kadar korunacağının ise açık olmadığını savundu. Yerlikaya, SSK'da yönetici olan doktorların bakanlığa geçtiklerinde hak kaybının olacağını ifade ederken, endişelerinin de, devirle kadrolaşma yaşanması olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Zaten bakanlıkta kadrolaşma var. Devrin, bu iş için fırsat olmasından endişeliyiz" dedi.
Çalışılan il değiştirilecek
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Şükran Doğan da ihtiyaç nedeniyle doktorlar açısından sorun yaşanmayacağını, ancak büro hizmetlerindeki personelin bir kısmının istihdam fazlası ilan edilebileceğini kaydetti. Doğan, dün bazı illerdeki personelden, Çalışma Bakanlığı'na geçmek isteyip istemediklerini bir günde bildirmelerinin istendiğini ifade ederken, devir sonrası çalışılan kurumun veya ilin değiştirilmesi olasılığının da endişe yarattığını söyledi. Doğan, Sağlık Bakanlığı'nda döner sermaye payları nedeniyle hekimlerin durumunun daha iyi görünmekle beraber, SSK dispanserinden sağlık ocaklarına geçecek hekim ve hemşirelerin de kaybının olabileceğini dile getirdi.
5283 sayılı yasanın 5. maddesine göre, sürekli işçi kadrolarındakiler, kadrolarıyla birlikte bakanlığa devredilecek. Geçmek istemeyenin yasal hakları ödenerek ilişiği kesilecek. Devredilecek memur kadroları, adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibarıyla üç ayda Bakanlar Kurulu'nca saptanacak. İhtiyaç duyulmayan kadro unvanlarındaki personel, uygun diğer kadrolara atanacak. Devredilecek memur ve sözleşmeli personelin devir tarihindeki aylık, ek gösterge, zam ve tazminatı, sözleşme ücretiyle diğer mali hakları toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro ve pozisyonlarının net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark, atandıkları kadro veya pozisyonda kaldıkları sürece, kapanıncaya kadar tazminat olarak ödenecek.