SSK ve Bağ-Kur sigorta prim affı yeni dönemde

Hükümet, SSK ve Bağ-Kur'a olan birikmiş 27.8 milyar YTL tutarındaki prim borçlarının yeniden yapılandırılması için yeni yasama yılında yeni bir düzenlemeye gidiyor.

ANKARA - Hükümet, SSK ve Bağ-Kur'a olan birikmiş 27.8 milyar YTL tutarındaki prim borçlarının yeniden yapılandırılması için yeni yasama yılında yeni bir düzenlemeye gidiyor. Buna göre, yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak prim borçları için, 31 Mart 2005 tarihi milat olarak kabul edilecek. Bu tarihten sonraki borçlar, af kapsamına girmeyecek.
Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, SSK ve Bağ-Kur'un prim alacaklarına geçmiş yıllarda çeşitli ödeme kolaylıkları getirildiğini, ancak soruna köklü bir çözüm sağlanamadığını söyledi. Sosyal güvenlik kuruluşlarının dengelerini olumsuz etkileyen bu konuya kati ve sürdürülebilir bir çözüm getirmeye kararlı olduklarını belirten Erdoğan, toplumun hemen her kesimini ilgilendiren bu problemin gerçek kalıcı çözüme kavuşturulmasının şart olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, konunun detaylı analizinin yapılması, kaynakların iyi tespit edilmesi, çözümün acil olması ve primlerini zamanında ödemiş vatandaşların vicdanlarının yaralanmamasının esas olduğunu vurguladı.
Erdoğan, üzerinde çalışılan düzenlemenin, sabit bir ödeme önerisi getirmek yerine, prim borçlularını kendi koşulları içerisinde değerlendiren ve borçlunun ödeme kabiliyetini de dikkate alan bir düzenleme olacağını söyledi.
Borçluya son çağrı
Getirilecek düzenlemenin adil, hakkaniyete uygun ve şeffaf bir şekilde yürütülebilmesi için tüm önlemlerin alınacağını kaydeden Erdoğan, "Yeni çözüm önerisi bir af olmayacaktır. Yeni çözüm programı, 31 Mart 2005 tarihinden önceki prim borçlarını karşılayacak şekilde geliştirilecektir. Bu tarihten sonrakileri kapsamayacak. Bu hususun altını özellikle çiziyorum" dedi. Devletin, prim ödemelerini yapmak isteyen zor durumdaki vatandaşların sorununa çare bulmaya çalıştığını belirten Erdoğan, bu düzenlemeyle, ödeme kabiliyeti olduğu halde ödemeyenlerin bu alışkanlıklarından vazgeçmesi için de son çağrının yapılmış olacağını söyledi. Konunun aceleye getirilmemesi için kapsamlı bir düzenleme yapılması talimatı verdiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, tatilde çalışmaların olgunlaştırılacağını, hazırlanacak düzenlemenin, yeni yasama yılı başlangıcında Meclis'e sunulacağını belirtti. Kamu alacaklarının affına dair yasa tasarısının TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında tasarıya eklenen prim affı maddesi de böylece gündemden düşmüş oldu. Bağ-Kur'un 21.5 milyar YTL, SSK'nın da 6.3 milyar YTL prim alacağı bulunuyor.
Yeni yapılan stand-by anlaşmasıyla IMF'ye verilen taahhüde rağmen komisyonda eklenen af maddesi, gecikme faizlerinin büyük kısmını silerek, anapara ve anaparaya enflasyon oranında eklenen faizin 18 ayda ödenmesine olanak sağlıyordu.