SSK'da iyileşme emareleri var

Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi yönünde adımlar ikinci reformu beklerken, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) çıkartılmış yasalar çerçevesinde yaptığı düzenlemeler de 'iyileşme emareleri' vermeye başladı.

ANKARA - Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi yönünde adımlar ikinci reformu beklerken, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) çıkartılmış yasalar çerçevesinde yaptığı düzenlemeler de 'iyileşme emareleri' vermeye başladı. Aktif sigortalı sayısı ve prim tahsilatında sağlanan artışa karşın toplanan primler emekli maaşlarını karşılamaktan uzak.
Çalışma Bakanlığı'nın, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlikte Değişimin Yönetimi 2003-2005' konulu çalışmasında SSK'da'daki gelişim ortaya konuldu. Rapora göre, aktif sigortalı sayısı 2005'in ilk sekiz aylık döneminde yüzde 2.8 oranında arttı. Aktif sigortalı sayısı 8 milyon 953 binden 7 milyon 329 bine yükseldi. 2002'den bu yana aktif sigortalı sayısının yüzde 11 arttığına işaret edilerek "SSK kapsamındaki nüfusun ülkemiz genel nüfusu içerisindeki oranı da üzde 55.92'ye yükseldi. Bu sonuç Sosyal Sigortalar Kurumu'nun net başarısıdır" denildi.
Aktif sigortalıların 6 milyon 725 binini zorunlu sigortalılar oluşturuyor. Zorunlu sigortaya tabi olanların sayısı 2004 sonuna göre 544 bin kişi arttı. Ancak, çıraklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların sayısı 177 bin kişi azaldı, tarım sigortalıların sayısı ise 7 bin arttı. Sigortalı sayısındaki artışa paralel olarak SSK kapsamındaki nüfus da 37.8 milyondan 40.3 milyona yükseldi.
Sigortalı sayısındaki artış aktif/pasif sigortalı oranının da 1.69'dan yüzde 1.73'e çıkmasını sağladı. Ancak, oran 2002 yılındaki 1.75'lik rakamın altında kaldı. 2005 Ağustos sonu itibarıyla 7.3 milyon aktif sigortalıya karşılık 4 milyon 237.4 bin emekli var. Olumlu gelişmeye karşın, aktif primler, emeklilerin maaş ödemelerini karşılamaya yetmedi. 2003 ve 2004'te primlerden emekli maaşının birkaç puan üzerinde gelir sağlanırken, 2005'in sekiz ayında 21.9 milyar YTL'lik maaş ödemesine karşın tahsilat 19.8 milyar YTL'de kaldı. Yani primler emekli maaşlarının ancak yüzde 90'ını karşıladı.
İlaç giderleri arttı
2002'de yüzde 82.03 olan tahakkuk tahsilat oranı, 2004'te yüzde 83'e, geçen sene mayıs sonu da yüzde 84.44'e çıktı. 2002'den sonraki dönemde prim tahsilatında 2.41 puanlık iyileşme sağlandı. Yani SSK, 543 milyon YTL daha fazla prim tahsil etti.
Kurum alacaklarındaki artış eğilimi de yavaşladı. Birikmiş alacaklar, 2004 sonuna göre 2005'in ilk yedi aylık döneminde yüzde 11 artışla 7.3 milyar YTL'ye çıktı. 2003 ve 2004'te brikmiş alacak yıllık sırasıyla yüzde 22.9 ve yüzde 32.7 artmıştı. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ile SSK sağlık hizmetlerini devlet hastaneleri ve diğer anlaşmalı hastanelerden, ilaçları da eczaneden almaya başladı. SSK'nın ilaç dahil sağlık harcamaları ise 2005 yılında yüzde 23.3 artarak 6.6 milyar YTL'den, 8.2 milyar YTL'ye yükseldi. Bu harcamaların 3.5 milyar YTL'sini ilaç alımları oluşturdu. İlaç harcamalarındaki artış yüzde 31.7 olarak belirlendi. Bakanlık tarafından hazırlanan raporda, sağlık harcamalarının diğer sosyal güvenlik kurumları harcaması ile karşılaştırmasına da yer verildi. 2004'te Bağ-Kur'da kişi başına sağlık harcaması 380.27 YTL, Emekli Sandığı'nda 487.66 YTL olarak belirlenirken, SSK'da 230.46 YTL düzeyinde kaldı.