SSK'nın devri ilaçta maliyeti yüzde 30 artırdı

Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Türkiye'de 'en çok kullanılan ilaçlar' listesinin birinci sırasında antibiyotik, ikinci sırasında ise ağır ağrı kesicilerin yer aldığını açıkladı.

ANKARA- Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, Türkiye'de 'en çok kullanılan ilaçlar' listesinin birinci sırasında antibiyotik, ikinci sırasında ise ağır ağrı kesicilerin yer aldığını açıkladı. Başesgioğlu, sağlık harcamalarının disiplin altına alınması gerektiğini vurgulayarak, kurumlar arasındaki geri ödeme konusundaki tutarsızlıkların giderilmesi ve yaşanan münakaşaların ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaları anlattı. İlaç harcamalarının azaltılması gerektiğini dile getiren Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, "Maalesef ilaç harcamaları toplam sağlık harcamaları içinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de kamu kesimi olarak ilaca toplam 9 katrilyon lira civarında kaynak ayırıyoruz" dedi.
Sağlıkta Umut Vakfı tarafından yürütülen 'Türkiye'de sağlık harcamaları ve ilaç finansmanı politikası' araştırmasının sonuçları Çalışma Bakanı açıklandı. Uluslararası bir çalışma grubunun liderliğinde yürütülen araştırma, Türkiye'de ilaç finansman politikası geliştirme sürecinde yürütülen çabalara bilimsel katkıda bulunması amacıyla hazırlandı. Araştırma sonuçlarının kamuoyuna duyurulması için hazırlanan toplantıya, Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu da katıldı.
Murat Başesgioğlu, ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisinde çok yüksek bir paya sahip olduğunu belirterek, SSK hastanelerinin devriyle maliyeti 100 lira olan ilacın 130 liraya çıktığını söyledi. Başesgioğlu, Meclis açıldığında Genel Sağlık Sigortası da dahil birbiriyle ilişkili dört yasa tasarısının gündeme getirileceğini, böylece sağlıkta kurumlararasında istenilen standardın yakalanabileceğini bildirdi. Türkiye'de sağlık ve ilaç harcamalarına yönelik yürütülen politikalar hakkında Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu şu bilgileri verdi:
SAĞLIĞA AZ PARA HARCAMIYORUZ: Türkiye olarak toplam sağlık harcamalarına ayırdığımız pay gayrisafi milli hasılanın yüzde 7'sini buluyor. 11 milyar doları aşan bir rakam. Kişi başına düşen sağlık harcamamız belki diğer ülkelerle kıyasladığımızda az görünebilir. Ama toplamda yaptığımız harcama, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere göre az değil.
LÜZUMSUZ GİDERLER OLMASIN: Sağlığa kavuşturma konusunda yapılacak her türlü harcamayı biz sonuna kadar ödemeye hazırız. Ama hastanın sağlığıyla ilgili olmayan birtakım fuzuli harcamalara karşıyız. Bu alana ayrılmış her kuruş yerini bulmalı. Gereksiz harcamaların Türkiye'ye getirdiği yükü hesap etmeliyiz. Burada harcanan para Türkiye içinde de kalmıyor. Sağlık alanında kullanılan birçok malzeme ithal ediliyor. Kaynaklarımızın büyük ölçüde yurtdışına transferi de söz konusu.
GERİ ÖDEME POLİTİKALARI BİRLEŞTİRİLMELİ: Genel Sağlık Sigortası'na geçildiğinde kamu, sağlık ve ilaç harcamalarında bir bütün olarak hareket edecek. Farklı sosyal güvenlik kuruluşlarının geri ödeme planlarını aynı standarda getirmeye çalışıyoruz. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı geri ödeme politikalarına SSK'yı da dahil ettiğimizde mutlaka arada bir maliyet farkı olacak. 800 milyon dolarla 1.5 milyar dolar arasında bir ilave maliyetin gelmesi söz konusu.
İLAÇ HARCAMASINI AZALTMALIYIZ: Maalesef ilaç harcamaları toplam sağlık harcamaları içinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de kamu olarak ilaca 9 katrilyon lira civarında kaynak ayırıyoruz. Türkiye'nin ilaç konusunda 6 milyar dolarlık bir pazar potansiyeli bulunuyor. Ülkedeki İlaç harcamaları tedavi hizmetlerine göre çok fazla, bunu makul bir seviyeye çekmek zorundayız.
FAZLA ANTİBİYOTİK KULLANIYORUZ: İlaç tüketiminde 1'inci sırada antibiyotikler var. Bir ülke birinci sırada antibiyotik, ikinci sırada en ağır ağrı kesicileri tüketiyorsa, bir sorun var demektir. En son tüketilmesi gereken, mermideki son kurşun olan antibiyotiği en üst seviyede tüketmenin sorgulamasını hem karar mercileri hem de bu sektörün önderlerinin yapması gerekiyor.