Stopajda geri adım yok

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, menkul kıymetlerin vergilendirilmesine yönelik sistemin 1 Ocak 2006'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, menkul kıymetlerin vergilendirilmesine yönelik sistemin 1 Ocak 2006'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.
Hükümet mevduat faizi, hisse senedi, yatırım fonu, devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen gelirlerin farklı vergilendirilmesine son veren ve 1 Ocak'tan itibaren vergiyi yüzde 15'te eşitleyen yasal düzenlemeden geri adım atmadı, ancak ortaya çıkan sıkıntıları bertaraf etmek için yasada 'rötuş' yapma kararı aldı. Buna göre, menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinde mükellefin tüm zararının kârdan mahsubuna olanak sağlanacak. Yabancılara ve vadeli işlemlere de ek kolaylıklar getirilirken, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) vergiden kaçışı engellemek için bu senetler borsaya 'kote' edilmeyecek.
'Ne dediysek o geçerli'
Sermaye piyasalarında 1 Ocak 2006 tarihinde geçilecek yeni vergi sisteminin sıkıntı yaratacağı, sistemin altyapısının yetersiz kalacağı ve yabancı sermaye çıkışına yol açacağı gerekçesiyle, ertelenmesi talepleri kabul görmedi. Devlet Bakanı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, dünkü ortak basın toplantısında yeni düzenlemeden geri adım atılmayacağını "Ne dediysek o geçerli" sözleriyle vurgulayarak, mevduat faizli DİBS'ler, yatırım fonu ve hisse senetlerinden elde edilen gelirler gibi finansal araçlar üzerindeki yeni vergi sistemine 1 Ocak 2006'ta geçileceğini açıkladı. Yapılacak değişikliklerden yerli ve yabancı yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla Gelir İdaresi'nin internet sitesine İngilizce-Türkçe açıklama metni konuldu.
Unakıtan, uygulamanın yaratabileceği sıkıntıların çeşitli kurumlarla birlikte değerlendirildiğini ve tek oranlı vergi uygulamasından geri dönülmeden teknik sıkıntıları gidermek için önlemler alınmasının kararlaştırıldığını söyledi. Ayrıca kâr-zarar mahsubu, yabancılara da yerli yatırımcı gibi vergileme olanağı getirecek yeni düzenlemelerin önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edileceği açıklandı.
'Kuş güvende gelir'
Yabancı sermayenin kaçacağı söylentilerine Eminönü'ndeki kuşlar örneği ile yanıt veren Unakıtan, "Kuşlar güvende olur ve yem olursa oraya gelir" dedi. Sermayenin gelmesi için Türkiye'nin cazip bir ülke olduğunu vurgulayan Unakıtan, "Bunun aynen devam edeceğini düşünüyoruz" diyerek endişesi olmadığını belirtti. Devlet Bakanı Ali Babacan da 1 Ocak'ta geçilecek sistem ile piyasalarda dengelerin yeniden kurulacağını söyledi.
Unakıtan, yabancılara mülk satışını düzenleyen yasa tasarısının da Başbakan Erdoğan ve Babacan'ın imzasının ardından bir hafta içinde tamamlanacağını, kendilerinin de yasanın çıkmasını istediklerini açıkladı.
Gazetecilere bütçe kursu
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2006 yılı bütçesi ile ilgili basında yer alan yazıları 'tefsir' olarak niteledi ve içeriği bilgilerin kendisini hayrete düşürdüğünü söyledi. Gazetecilere, bütçe rakamlarını doğru değerlendirilmeleri için kurs düzenleyeceğini belirten Unakıtan, bazılarını da 'ismen' çağıracağını söyledi. Unakıtan, gazetecilere "Tefsirlerinizi yazmadan önce arayın, kamuoyunu aydınlatma göreviniz ama doıru aydınlatın" uyarısında bulundu. Ancak, Unakıtan yeni bütçe sistemini karşılaştırma olanağı verecek rakamları çok geç açıkladığı konusuna ise hiç değinmedi. Hatta, harcama kısmı hala açıklanmadı.
Sorumluluk bilgiyle sınırlı olacak
Unakıtan, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

 • Stopaj yapma yükümlülüğü banka ve aracı kurumlarda olacak. Bu kurumların, gerekli hazırlıklarını yıl sonundan önce tamamlamaları gerekiyor. Düzenlemeyle stopajın yapılmasına yönelik bilgi akışı çerçevesinde her kurumun sorumluluğu gelen bilgi-belge ile sınırlı olacak.
 • Tevkifat oranında herhangi bir indirim ya da yatırım araçları arasında farklılık yapılmayacak.
 • DİBS'lerin İMKB'ye kote olmaması görüşümüzü muhafaza ediyoruz. Bu, DİBS'lerin yüzde 15 vergilendirileceği anlamına gelir.
  Yabancı çift vergi ödemeyecek
 • Yabancılar Türkiye'deki kazançları üzerinden ödedikleri vergileri, ülkelerinde bu kazanç üzerinden ödeyecekleri vergilerden mahsup edebilecek.
 • 'İlk giren ilk çıkar' yönteminin ortalama yöntemi ile değiştirilmesi yönündeki talepler kabul edilmedi. Aynı günkü alım-satımlarla igili yalnızca gün içinde bu yöntemin kullanılabilmesine imkân sağlanacak.
 • Yapılacak kanun değişikliyle yatırımcılara bir takvim yılında, 'birden fazla banka ve aracı kurumda doğan kâr ve zararın', 'birden fazla dönemde doğan kâr ve zararın', 'aynı türden menkul kıymetlerden doğan kâr ve zararın' mahsubunu yapabilmeleri için 'ihtiyari beyanname' verme imkânı sağlanacak. Bu beyan da yüzde 15 stopaja tabi tutulacak.
 • Hisse senedi ile her nevi tahvil ve bono üzerine yapılanlar hariç olmak üzere, Türkiye'deki tam mükellef kurumların kendi aralarında veya yurtdışında yerleşik finans kurumlarıyla yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi bir yıl ertelenecek.
 • Bankaların kendi aralarındaki mevduattan, aracı kurumların ise borsa-para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralardan elde ettikleri faizler tevkifat kapsamından çıkarılacak.
 • Hisse senedi alım-satımı kazançlarının tevkifata tabi tutulmaması için gerekli süre bir yıla indirilecek.
 • Yabancı kurumların 1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilmiş kamu kâğıtlarından kesinti yapılmasının yarattığı sıkıntı yasal düzenlemeyle giderilecek.