Suç ekonomisine gözaltı

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Başkanı Gençosman Yaraşlı, klasik suçları izleyip çözmede başarılı olan Türkiye'nin, aynı başarıyı ekonomik suçlar konusunda gösteremediğini belirtti.

ANKARA - Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Başkanı Gençosman Yaraşlı, klasik suçları izleyip çözmede başarılı olan Türkiye'nin, aynı başarıyı ekonomik suçlar konusunda gösteremediğini belirtti.
MASAK ile İtalya Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Karapara aklamayı önleyici faaliyetlerin önemi ve farklı ulusal birimler arasında birlikte hareketin rolü' konulu seminerin ardından, Türk ve İtalyan mali istihbarat sorumluları, karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda değerlendirmeler yaptı. MASAK Başkanı Yaraşlı, adına 'ister suç geliri', 'isterse kayıt dışı' densin suç ekonomisi ile etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de bu konuda ciddi bilinçlenme olduğunu belirten Yaraşlı, iş dünyasının da 2005'in 'kayıt dışının önlenme yılı olması' önerisinde bulunduğunu hatırlattı. Kayıt dışı ekonomi ile suç geliri arasında yakın ilişki olduğunu söyleyen Yaraşlı, şöyle devam etti:
'Kayıt dışı suçla ilintili'
"Kayıt dışının önemli kısmı, aslında bir suçla ilintilidir. Kayıt dışı ekonomi ile bizim uğraştığımız alanın yakın ilgisi vardır. Ülkemizde de artık bu alanlarda topyekûn mücadele yönünde bir bilinç gelişti. Herkes, kayıt dışının genişlemesi halinde neler olabileceğini gördü. Artık 'Biraz da kayıt dışılık olsun' görüşü terk edildi. Çünkü bunlar, hep suç ekonomisiyle ilintili şeyler. Suç ekonomisi bir şekilde kamu maliyesinin altını oyarsa, ne rekabet eşitliği kalır, ne de dünya çapında rekabet eden bir ekonomi. Aktörler, rekabet için kirli fonları kullanıyorsa, onların amacı ne kaliteli mal üretmektir, ne de rekabet etmektir."


Büyütmek için tıklayınız

Yaraşlı, Türkiye'deki sistemin klasik suçları izleyip çözmede oldukça başarılı olduğunu, ancak ekonomik suçları izlemede o kadar başarılı olamadığını da ifade etti. Ekonomik suçlarla ilgili kolluk ve yargıda mantalite değişikliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Yaraşlı, "Ekonomik gelişme arttıkça suçlar, klasik suçlardan çıkıp, çıkar elde etmek için işlenen suçlara kayıyor" değerlendirmesini yaptı.
Günümüzde karışık cinayet davalarının bile adli tıp, DNA testi ve diğer yollarla kısa zamanda çözülebildiğini vurgulayan Yaraşlı, konuya ilişkin şunları söyledi:
Yöntem öğrenilecek
"Ekonomik suçta bu durum değişiyor. Ekonomik suçun konusu olan para ve mal hareketlerinin tespiti gerekiyor. Suç ve suçlu konusunda illiyet bağını kurmak gerekiyor. Bunların hepsi başka bir örgütlenmeyi gerektiriyor. İşte burada MASAK gibi mali kuruluşlara olan ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu nedenle de zihniyet değişikliğini gerçekleştirmemiz lazım. Bu, bir öğrenme süreci. Bu süreci birlikte geçireceğiz. Bugün bu konularda İtalya ne yapıyor? Başka ülkeler ne yapıyor? Bu tür suçlarla nasıl mücadele ediyor? Bunları inceleyip, buradan dersler çıkarmalıyız. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."
Altyapı gerekiyor
Ekonomik suçların tespiti ve analizi için ciddi bir altyapı gerektiğini de belirten MASAK Başkanı, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın nüfus ve vatandaşlık verilerine, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı veri tabanına, adli sicil kayıtlarına, servet bilgileri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü veri ambarına bağlanmalarının zorunlu olduğunu anlattı. Yaraşlı, "Aynı şekilde Gelirler Genel Müdürlüğü'nün vergi tabanına da ulaşılması gerekiyor. Bunlar için desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.
İtalya'nın Mali İstihbarat Birimi Genel Müdürü Carlo Santini de, karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede Türkiye'ye öncelikle 'kuruluşlar arasında etkin işbirliği' önerdi.