Suç gelirlerinin tümü karapara sayılacak

Karaparanın aklanmasıyla ilgili yasa yeniden düzenlendi ve tüm suç gelirleri yasa kapsamına alındı. Terörün finansmanı suçu da yasa kapsamına alınırken, terörün finansmanı için kaynak sağlayan ve para toplayanların 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması öngörülüyor.

ANKARA - Karaparanın aklanmasıyla ilgili yasa yeniden düzenlendi ve tüm suç gelirleri yasa kapsamına alındı. Terörün finansmanı suçu da yasa kapsamına alınırken, terörün finansmanı için kaynak sağlayan ve para toplayanların 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması öngörülüyor. Mali Suçlar Araştırma Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM'ye sunuldu.
Mali Suçlar Araştırma Kurumu'nun (MASAK) mevcut 119 kadrosunu iptal eden, buna karşın 238 yeni kadro ihdasını öngören yasa tasarısı, 'karapara' tanımını genişleterek tüm suç gelirlerinin müsaderisini ve cezai işlem uygulanmasını öngörüyor. Tasarıya göre, şüpheli işlem bildirimlerinin yanı sıra bankalar ve aracı kurumlar ile işlem yapan yükümlüler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarı aşan işlemleri MASAK'a bildirmekle yükümlü olacak. Yasayla getirilen yükümlülüklere paralel olarak, mevcut kayıtlar ve kimlik bilgilerinin son işlem tarihinden itibaren 10 yıl muhafaza edilmesi ve istendiğinde ibraz edilmesi sorumluluğu getiriyor.
Yasa, yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzelkişilerin kimliğinin saklı tutulması ve güvenliğinin sağlanmasını hükme bağlıyor.
Terörün finansmanı
Tasarıda 'terörün finansmanı suçu' da tanımlanarak cezai yaptırıma bağlamayı öngörüyor. Tasarıda bu düzenleme şöyle yer aldı:
"Her kim terör eyleminin gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek, doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlar veya toplarsa, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 150 günden 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur." Bir tüzelkişiliğin hukuken veya fiilen yönetiminden veya denetiminden sorumlu kişinin bu sıfatıyla terörün finansmanı suçuna iştiraki halinde özel güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı da öngörülüyor.
Yasa tasarısı ile MASAK, ekonomik olaylara, servet unsurlarına, vergi mükellefiyetlerine, nüfus bilgisine ve yasadışı faaliyetlere ilişkin kayıt tutan kamu kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine erişim sistemi kurmakla yetkilendiriliyor. Suç gelirinin aklanması suçuna malvarlığına "aklama suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde" Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki usule göre el konulabilecek. Yasa ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında 10 bin YTL para cezası, bunun banka, aracı kurum, özel finans kurumu, faktoring, ikrazatçı, finansal kiralama, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ve Sermaye Piyasası Kurumu veya yetkili kurumu olması halinde 3 kat artırılarak uygulanacak. Ayrıca, yasaya aykırı davrananlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.