Süt için 30 milyon TL'lik müdahale fonu

Süt için 30 milyon TL'lik müdahale fonu
Süt için 30 milyon TL'lik müdahale fonu

Halen litre başına ödenen süt teşvikinin koyun sütü için iki katı olarak uygulanması öngörülüyor.

ANKARA - Arz-talep dengesizliği nedeniyle 40 kuruşa kadar düşen süt fiyatlarına, besicinin üretime devamını sağlayacak şekilde dengelenmesi için, devlet ilk kez kaynak ayırarak müdahale edecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilen Hayvancılığın Desteklenmesi Kararnamesi Taslağı’nda, süt fiyatlarının dengelenmesini sağlamak üzere yapılacak müdahalelerde kullanılmak üzere, kaynak ayrılması öngörüldü. Bu kaynağın 30 milyon lira civarında olması planlanırken, kaynağın kullanımına ilişkin esaslar bakanlık tarafından belirlenecek.

Tedbir nisanda devreye sokulmalı
Kararname taslağında ayrıca, giderek azalan koyun sütü üretimini teşvik etmek üzere, koyun sütüne, inek sütünün iki katı destekleme primi ödenmesi hükmü de konuldu. Böylece, geleneksel olarak sürdürülen koyunculuk faaliyetini ekonomik boyuta getirmek için süt üretiminin teşvik edilmesi öngörülüyor. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tokoğlu, “Besicinin zarar etmemesi için süt alım fiyatlarının üretim maliyeti olan 57 kuruşun üzerinde olmalı. Ancak, şu anda litresi 40-51 kuruştan satılıyor. 
Bu tedbirin, üretimin daha da artması beklenen nisan-mayıs aylarında mutlaka devreye sokulması gerekir” dedi. Halen litre başına ödenen süt teşvikinin koyun sütü için iki katı olarak uygulanması öngörülüyor. Halen 2008’de 1 litre süt için 3.6 kuruş destekleme primi ödendiği dikkate alınırsa, kararname çıkınca, sanayiye gelen koyun sütüne 7.2 kuruş destekleme primi ödenecek. (aa)