Süzer'e müjdeli haber

Danıştay, Kentbank'ın Bayındırbank bünyesinde birleştirilmesi işleminin durdurulması kararına onay verip itirazı ise reddetti. Uzun süren davanın süreci ise şöyle gelişti.

ANKARA - Danıştay, Kentbank'ın Bayındırbank bünyesinde birleştirilmesi işleminin durdurulması kararına onay verip itirazı ise reddetti. Uzun süren davanın süreci ise şöyle gelişti.
Elkoymaya onay: Danıştay 10. Dairesi, Kentbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararının iptal istemini reddetmişti.
İptal: İtiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (Kurul), kararı bozdu. Karar bağlayıcı olduğu için 10. Daire, bu kez BDDK kararını iptal etti. BDDK, kararı temyiz etti, ancak Kurul, elkoymaya iptal yönündeki daire kararını onayladı.
Halen sürüyor: Ancak BDDK'nın Kurul'un bu kararının düzeltilmesi istemi hakkı var.
Bu kez birleşme: Bu arada Kentbank Bayındırbank'la birleştirildi. Ancak Kentbank'ın el konmadan önceki sahibi Mustafa Süzer ve Sami Çakır, bu kararın iptali için dava açtı.
Önce onay sonra ret: 10.Daire, TMSF işlemine onay verip, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Ancak, Kurul, Kentbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin 10.Daire Kararı'nı bozunca, davacı Süzerler yeni başvuru yapmıştı.
Değişen karara itiraz: Davayı inceleyen 13. Daire, bu kez işlemin yürütmesini durdurdu. Bunun üzerine BDDK ve TMSF Danıştay'a başvurarak 13.daire kararının kaldırılmasını istedi.
Son karar: Ancak itirazları en üst kurul sıfatıyla Kurul görüşüp reddetti.