TAEK'te 'eş, dost' ataması iddiası

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK), AKP döneminde kurumda çalışmaya uygun nitelikler taşımayan kişilerin atamalarının yapıldığını...

ANKARA - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK), AKP döneminde kurumda çalışmaya uygun nitelikler taşımayan kişilerin atamalarının yapıldığını, hukuki dayanağı olmadan sekiz şube müdürlüğü kurularak, vekâleten atama yapıldığını saptadı.
CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ise TAEK Başkanlığı'na atanacak kişilerin konusunda ihtisas sahibi olması gerekirken, TAEK Başkanı Okay Çakıroğlu'nun fizik öğretmeni olduğunu belirtti. Seyhan, "Aynı kişi, bir de Ulusal Bor Enstitüsü'nün Yönetim Kurulu Başkanı. Bu atama Cumhurbaşkanı'nın da gözünden kaçmış" dedi. Seyhan, atama yetkisi Başbakan'da olduğu halde yetkinin Enerji Bakanlığına verildiğini, ancak bu yetki devrini 4 Ekim 2005'te Danıştay'nın iptal ettiğini belirtti.
Raporda, Bakanlar Kurulu kararıyla ihdas edilen 27 kadronun dışında; vekâletle yürütülen ve hukuki dayanağı olmayan şube müdürlüğü uygulamasına son verilmesinin zorunlu görüldüğü ifade edildi.TAEK'te geçici istihdam edilen sayıları 281'e ulaşan çeşitli meslek mensuplarından bir kısmının atandığı tarihten itibaren, bir kısmının ise atandıktan bir müddet sonra kadrosu dışında çalıştırılması uygulamasına yıllarca devam ettiği açıklandı.
Hukuk bürosuna kimyager atanmış
Hukuk müşavirliği kadrosundaki iki kişiden birinin 'kimyager' olduğu belirtilen raporda, '200 personelin asli kadrolarına iadesi' önerildi. Raporda, kurum hizmet binalarının, temizlik, taşıma, ilaçlama vb gibi işlemler için 2003 yılında 171 kişi çalıştırılıp taşerona ihale edilerek 1.6 milyon YTL ödeme yapıldığı, 2004'te de 169 kişi çalıştırılıp buna devam edildiği ancak taşeron personelden bir kısmının eş-dost ricasıyla sekreterlik ve benzeri büro işlerinde çalıştırıldığı kaydedildi.