Tahkim: Davalı hisseyi kullanma

Çukurova Grubu'nun Turkcell'de kavgalı olduğu ortağı TeliaSonera ile hukuki sorunu yeni boyut kazandı.

İSTANBUL- Çukurova Grubu'nun Turkcell'de kavgalı olduğu ortağı TeliaSonera ile hukuki sorunu yeni boyut kazandı. Turkcell hisselerinin bir bölümünü Rus Alfa'ya satmak içinanlaşan Çukurova Grubu'na TeliaSonera'nın başvurduğu İsviçre'deki Uluslararası Tahkim Heyeti'nin Başkanı Michael E. Schneider'dan uyarı mektubu geldi. Schneider mektubunda, Çukurova Grubu'na 'Tahkim süreci bitene kadar Turkcell hisseleri üzerinde bir tasarrufta bulunmayın' uyarısı yaptı.
Schneider, 24 Ekim tarihli mektubunda TeliaSonera'nın 21 Ekim 2005'te yaptığı 'ihtiyati tedbir' talebi sonrasında Tahkim Heyeti'nin bazı kararlar verdiğini belirterek, kararları, "Talebin önemi ve ortaya çıkarmış olduğu hususların karmaşıklığı sebebiyle, duruşma yapılması kaçınılmaz görünmektedir. Davalı (Çukurova Holding), talebe ilişkin detaylı cevabını 1 Kasım 2005'te sunacağını bildirdi. Bu tarihten sonra, her üç hakemin de müsait olabileceği ilk tarih, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım perşembe günü" diye özetledi.
Michael E.Schneider, Çukurova Holding'den kendilerine bir ön cevap ulaştığını da kaydettiği mektubunda şöyle devam etti:
Çukurova 'Satmam' demiş
"Heyet, davalının ön cevabından, uyuşmazlık konusu hisseleri Alfa'ya satmadığı ve satma niyetinde olmadığını anlamakta. Davalı, üçüncü kişilere (Çukurova Grubu içinde veya dışında) devir niyeti olup olmadığını açıklamamakta. Davalının bu yönde bir niyeti var ise, kendisini planlanan işleme ve böyle bir devir olması halinde, davacının lehine verilecek muhtemel bir karara uyulmasının ne şekilde güvence altına alınabileceği konusunda Tahkim Heyeti'ne açıklamaya davet ediyoruz."
Mektubunda, Çukurova Holding'in, yanıtlarını 1 Kasım'a kadar kendilerine ulaştırmasını isteyen Schneider şöyle devam etti: "Çukurova Grubu, Tahkime konu hisseler üzerinde bir tasarrufta bulunmamalı veya ileride hisselerin davacıya devrine ilişkin verebileceği kararın uygulanmasına engel olabilecek işlem yapmamalı. Çukurova Grubu, bu tür bir tasarruf veya diğer işlemleri gerçekleştirme niyetiyle atılan her adımda davacı ve Tahkim Heyeti'ni haberdar etmeli." TeliaSonera, Çukurova'nın Turkcell hisseleri için Rus Alfa ile görüşmesini durdurmak amacıyla 21 Ekim'de Cenevre Mahkemesi'ne başvurmuştu. TeliaSonera'nın CEO'su Anders Igel, 'Hakkımızı korumak için yargıya başvurduk' dedi.