'Tahsilatı artırmak için el koyduk'

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık 1999 tarihinde 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (Fon) devredilen...

İSTANBUL - TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, 21 Aralık 1999 tarihinde 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (Fon) devredilen Egebank A.Ş. (Egebank) ile ilişkili bazı şirketlerin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimlerinin 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi çerçevesinde TMSF tarafından devralındığı belirtildi.
Egebank'ın fona devredildiği tarihteki devir zararının 1.13 milyar dolar olduğu, hakim ortağın kendi bankasından ve diğer fon bankalarından kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerin bakiyesinin ise ihtarname tarihleri itibarıyla 498.5 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada,
"Bugüne kadar yapılan tahsilat toplamı 29 milyon dolar, Bankalar Kanunu'nun 15/7-b hükmü çerçevesinde fon adına sağlanan edinimlerin tutarı ise 9 milyon dolar dolayındadır" denildi. Açıklamada, fonda yapılan çalışmalarda, Egebank hâkim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Murat Demirel'in aynı zamanda Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasını da (Göltaş) vekâleten temsil ettiğinin ve muhtelif yollarla söz konusu şirkete banka kaynağı aktarıldığının belirlendiği ifade edildi.
'Doğrudan veya dolaylı ortaklık var'
Açıklamada, ayrıca Egebank'ın ortaklarından Şevket Demirel Holding A.Ş.'nin yüzde 15 hissedarı olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Neslihan Demirel'in, aynı zamanda Egebank'ın da yönetim kurulu üyesi olması ve Şevket Demirel Holding ile holdingin yönetim ve denetiminde yer alan Neslihan Demirel, Ş. Nihan Atasagun, Yılmaz Kasap, Fethullah Selçuk ve Sertaç Bora Özyurt'un Göltaş ve devrolunan diğer şirketlerle doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduklarının veya söz konusu şirketlerin yönetim ve denetimlerinde yer aldıklarının belirlendiği de vurgulandı.
TMSF açıklamasında, belirlenen söz konusu ilişkiler nedeniyle ve Egebank hâkim ortaklarından bugüne kadar yapılan düşük miktardaki tahsilatı artırmada yarar sağlayacağına inanıldığı için 9 şirketin yönetim ve denetimlerinin fon tarafından devralındığı duyuruldu. Açıklamada, fonun yasaların yüklediği görev ve sorumlulukların bilincinde olarak, TMSF'ye devredilen bankaların kamuya maliyetini en aza indirme çabalarını kesintisiz sürdürdüğü kaydedildi. TMSF, 18 Haziran Cumartesi günü de Balkaner Grubu'na ait 10 şirkete, Bankalar Kanunu'nun 15/7-A maddesi gereğince el koymuş, firmaların temettü hariç ortaklık haklarıyla bu şirketlerin yönetim ve denetimleri fona geçmişti.
El konulan şirketler
TMSF'nin el koyduğu şirketler şunlar: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Puccinelli Elmataş Göller Bölgesi Meyve Sebze Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş., ElmaSu Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. ve Tic. A.Ş., Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., Göltaş Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş., OZF Fidancılık San. ve Tic. A.Ş.