Taksidini 15 gün geciktiren takibe düşecek

Taksidini 15 gün geciktiren takibe düşecek
Taksidini 15 gün geciktiren takibe düşecek

874 bin kişinin 3 milyar TL?lik borcu yapılandırılacak.

ANKARA - 874 bin kredi kartı borçlusunun dört gözle beklediği Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Meclis’e sevk edildi. Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren iki ay içinde ilgili banka veya kurumlara başvurmaları halinde kredi kartı borçlarını altı aydan üç yıla kadar varan vadeler ile yeniden yapılandırabilecek.
Ancak, kredi kartı borcunun yeniden yapılandırılması talebinde bulunan müşteri borcunun taksit gününü 15 gün geciktirmesi durumunda ağır bir fatura ile karşı karşıya kalabilecek. Taslak ile 874 bin kişinin 3 milyar 107 bin TL’lik borcunu yeniden yapılandırılması planlanırken, yetkililer nisan ayı itibarıyla bankalar tarafından 11.8 milyar TL’lik borca faiz işlediğini aktardı.

30 günlük itiraz süresi
Tasarı ile bankalar, kredi kartı verdikleri müşterilerine yıllık kredi kartı kullanım bedelini ve bu tutarın yılda bir kez ya da taksitle yapılacağına ilişkin bildirimde bulunacak. Söz konusu bedele ilişkin kredi kartı müşterisi 30 gün içinde itiraz edebilecek. Bu süre içinde itiraz eden müşteri 90 gün içinde kart borcunu ödeyerek sözleşmeyi feshedebilecek. 30 gün içinde itirazda bulunulmaması durumunda banka bu bedeli tahsil etmeye hak kazanacak.
Taslakta asgari ödeme dönem borcunun yüzde 20’sinden aşağı olmaması benimsendi. BDDK, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi’nin elinde bulunan envanterler ile bir müşteri sepeti oluşturulacak. Bu müşteri sepetlerinde asgari ödeme tutarında riskli aşamaya gelmeleri durumunda BDDK tarafından borcunun yüzde 30’una çıkarılacak. Ödemelerinde bir problem olmadığında ise yüzde 10 düzeyine çekilebilinecek. Taslak ile tüketiciye borcunu ödemesi için 15 günlük bir hak tanınırken, “Altı aylık vadede dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre bir yıl içerisinde taksitlerden herhangi birinin vade tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ilgili kart çıkaran kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilecek. Kanun kapsamında gecikme faizi üzerinden icra takip işlemine devam edilebilir” denildi. (Radikal)