Talep üzerine nakile para yok

Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu dışında talep üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeme uygulaması 2006'da da sürecek.

ANKARA - Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu dışında talep üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeme uygulaması 2006'da da sürecek. Maliye Bakanlığı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği ile Harcırah Kanunu'nda yapılan değişikliklerin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere açıklık getirildi.
Buna göre, yasada, 'kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere' ibaresi, 'zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere' diye değiştirildi.
Zorunlu yer değiştirmeye ödeme
Yasa kapsamındaki kuruluşlarda naklen atama yapılanlardan sadece ilgili kurumca resen, diğer deyişle kişinin isteğine bağlı olmaksızın kurumlarca doğrudan ataması yapılanlara ve zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumuna dayalı ilgililerin yazılı talepleri üzerine gerçekleştirilen atamalar için harcırah ödenecek. Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu dışında yazılı talep üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeyecek. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde yatacak yer temini için ödenecek ücret de görevlendirme süresinin ilk 10 günü ile sınırlanıyor.