Tanıtım kampanyası ile teşvik edecekler

Tanıtım kampanyası ile teşvik edecekler
Tanıtım kampanyası ile teşvik edecekler
Yeni teşvik paketi için gece gündüz çalışan bürokratlar tanıtıma kilitlendi. Yerli ve yabancı yatırımcıya teşvik tek tek anlatılacak.
Haber: HACER BOYACIOĞLU - hacer.boyacioglu@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Yeni teşvik sistemi için yaklaşık 1 yıldır 24 saatlik mesailerle çalışan ekonomi bürokrasisini, şimdi de tanıtım telaşı aldı. Yeni teşvik sisteminin yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcılara anlatılması için geniş bir tanıtım kampanyası başlatılacak. Bürokratlar, “Teorik kısım bitti, ama uygulama ve esas mesai şimdi başlıyor” görüşünde.
Teşvik sisteminin mutfağında birçok ekonomi bürokratı görev aldı. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM; TUSKON gibi ekonomiyle ilglii tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin görüşleri toplandı. Yaklaşık 800 talep teker teker incelendi. Bu süreçte ekonomi bakanlarının katılımıyla 7-8 Ekonomi Koordinasyon Kurulu yapıldı. İş dünyasının en temel talepleri yatırım indirimi ve SSK prim indirimi idi. Doğuda yapılan yatırımın batıda indirime dönüştürülmesi de iş dünyasından gelen yeni talepler arasında yer alıyordu. Teşvik verilecek sektörler belirlenirken, yüzde 50’den fazla ithalat yapılan sektörler mercek altına alındı.
Teşvikle ilgili olarak özellikle ocak sonrasında açıklamaların yoğunlaşması ve iş dünyasının beklentilerinin artması; bürokratların mesai sürelerini de arttırdı. Beklentilerin artmasına paralel olarak, bürokrasi de ocak ayından itibaren geceli gündüzlü bir mesai sistemi ile süreci yürüttü. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da, sürecin koordinasyonundan sorumlu bakan olarak, birçok toplantının başkanlığını yürüttü ve süreci birebir takip etti. Yeni teşvik sisteminin hazırlanmasındaki en büyük zorluklardan biri, sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksi idi. TÜİK’in bu endeksi üretmeyi bırakması nedeniyle, 2001’den beri endeks güncellenmiyordu. Bu nedenle Kalkınma Bakanlığı, 61 kriter kullanarak yeni bir endeks oluşturdu ve illerin teşvikleri belirlendi.

İstihdama özel teşvik geliyor
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Bizim istihdamı teşvikle ilgili ayrı bir teşvik çalışmamız olacak” dedi. Babacan, TOBB ETÜ’de düzenlenen toplantıda yapısal reformlar yapılmadan cari açık sorununu çözmenin mümkün olmadığını vurgulayarak “Yeni teşvik paketi de genel bir teşvik uygulaması değildir, sadece yatırımlarla ilgili bir teşvik uygulamasıdır. Çünkü bizim istihdamı teşvikle ilgili ayrı bir teşvik çalışmamız olacak. Bunu Çalışma Bakanlığımız yürütüyor. Diğer sektörlerle ilgili, tarımla ilgili yine ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla bu sadece sanayi yatırımlarının teşviki ile ilgili bir çalışmadır” diye konuştu. Yeni teşvik sisteminin anlaşılması ve sindirilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Babacan, “En az 1 hafta 10 gün sorular sorulacak, ‘Nasıl olacak?’ diye. Uygulamayla ilgili birkaç maddelik bazı yasal düzenleme yapmamız gerekiyor ve detaylarla ilgili yetkiyi Bakanlar Kurulu’nda alıyoruz” dedi.

TOBB
En kapsamlı teşvik sistemi geldi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni sistemle şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı teşvik programının oluşturulduğunu ifade etti. Yeni sistemdeki özellikle 5 unsuru çok önemsediğini belirten Hisarcıklıoğlu, bunları şöyle sıraladı: “Teşvik sisteminde bölgelerin il bazında 6’ya ayrılması çok önemlidir. Bu sayede iller arasındaki dengesizlikler en aza indirilmiştir. Stratejik sektörlere, yatırım yerine bakılmaksızın, büyük teşvikler verilmesi çok önemli bir adımdır. Yeni bir unsur olarak, faiz desteklerinin geniş bir kapsamla yer alması, özel sektörün yatırımlarını arttıracak en önemli unsurlardan biridir. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılacak yatırımlara ilave teşvik verilmesi vizyoner bir adımdır. Son olarak, Türkiye ’de ilk defa kapsamlı bir şekilde, ortaklık kurarak yatırım yapan firmalara ilave teşviklerin verilmesi, devrim niteliğinde bir anlayış değişikliğidir.”

TÜSİAD
Yeni sistem çok olumlu
TÜSİAD, küçükten ortaya ve ortadan büyük ölçeğe geçiş başta olmak üzere ölçek ekonomisi ve kümelenmeyi teşvik etmesi açısından yeni teşvik sisteminin çok olumlu bir adım olduğunu vurguladı. TÜSİAD sistemin özellikle dört açıdan olumlu bulunduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı: “Küçükten ortaya ve ortadan büyük ölçeğe geçiş başta olmak üzere ölçek ekonomisi ve kümelenmeyi teşvik etmesi”, “Bölgesel kalkınma ve gelişme açısından daha ayrımlı ve esnek bir yapıya dayalı olması”, “Bölge ve il sınıflamasının dinamik ve objektif değerlendirmelere daha yatkın bir sistem üzerine inşa edilmiş olması” ve “Ar-Ge, yenilikçilik, teknolojik gelişimi ve dönüşümü teşvik etmesi.”

bigPara.com