'Tarikata gösterilen ilgi sendikaya yok'

CHP Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi sendikaların AKP döneminde büyük kan kaybettiğini belirterek, "AKP cemaatlere, tarikatlara gösterdiği duyarlılığın binde birini sendikalara, demokratik kitle örgütlerine göstermemiştir" dedi.

ANKARA - CHP Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi sendikaların AKP döneminde büyük kan kaybettiğini belirterek, "AKP cemaatlere, tarikatlara gösterdiği duyarlılığın binde birini sendikalara, demokratik kitle örgütlerine göstermemiştir" dedi. Selvi dün yaptığı yazılı açıklamada, AB sürecinde ve AKP iktidarında örgütlenme hak ve özgürlüğünün yok edildiğini öne sürdü.
Selvi şöyle dedi: "Özellikle sendikalar pek çok haksız koşula ve insan ve işgücünün serbest dolaşımının hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini bilmelerine rağmen, örgütlenme özgürlüğünden yararlanabilecekleri umuduyla AB üyeliğini desteklemişlerdir. Ancak AKP'nin son olarak TBMM'de 'Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın sendikal haklarla ilgili en
önemli, anlam ifade eden maddelerine çekince koydurarak imzalanmasını/onaylanmasını sağlaması sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü konusunda tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır."
AKP tarafından işçi-memur ve sendikalara verilen hiçbir sözün yerine getirilmediğini de iddia eden Selvi, sendikal hak ve örgütlenme özgürlüğünün yok sayıldığını, anayasal - yasal ve uluslararası anlaşmalardan doğan hakların kullanamaz duruma getirildiğini savundu.